อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 664 ราย จับตานครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชลบุรี สมุทรปราการ ปัตตานี เชียงใหม่ ชุมพร ตรัง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 11 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


1 กรุงเทพมหานคร
2 นครศรีธรรมราช 
3 สงขลา 
4 สุราษฎร์ธานี 
5 ชลบุรี 
6 สมุทรปราการ 
7 ปัตตานี 
8 เชียงใหม่ 
9 ชุมพร
10 ตรัง 
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์

11/12/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชลบุรี สมุทรปราการ ปัตตานี เชียงใหม่ ชุมพร และตรัง 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 10 ธ.ค. 2564)
รวม 97,177,327 โดส ใน 77 จังหวัด
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 10 ธันวาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 355,567 โดส
เข็มที่ 1 : 125,704 ราย
เข็มที่ 2 : 159,220 ราย
เข็มที่ 3 : 70,643 ราย
--------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 49,859,697 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 43,234,343 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 4,083,287 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,079 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,135,996 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,062,827 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,057 ราย
--------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,164,859 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,090,253 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,151 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 97,177,327 โดส
--------
วันที่ 10 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 125,704 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 159,220 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 70,643 ราย

อ้างอิง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 269,420,435 ราย 
อาการรุนแรง 89,013 ราย 
รักษาหายแล้ว 242,273,067 ราย 
เสียชีวิต 5,311,481 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 50,705,257 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,682,614 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,184,824 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 10,719,165 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,956,679 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,164,859 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 664 จับตานครศรีฯ สงขลา สุราษฎร์