ฝ่ายค้านรุมจี้ "ล้างมรดกคสช." คืนสิทธิประชาชน

ฝ่ายค้านรุมจี้ "ล้างมรดกคสช." คืนสิทธิประชาชน

ประชุมสภาฯ ถกร่างพ.ร.บยกเลิกคำสั่งคสช. ฝ่ายค้านรุมจี้้างมรดก-คืนสิทธิประชาชน "โรม" อัดรัฐบาลใจดำโหวตคว่ำ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ฉบับที่.... พ.ศ.....ตามที่นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับภาคประชาชนอีก12,609 คน เป็นผู้เสนอ

โดยมีเื้อหาสำคัญขอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.และหัวหน้าคสช.ที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรี ภาพ สิทธิพลเมือง สิทธิการเมือง และสิทธิชุมชนของประชาชน โดยให้นำมาพิจารณาไปพร้อมกับร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคสช. ตามที่นายปิยบุตร แสงกนกนุล กับคณะเป็นผู้เสนอ เพราะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน 

โดยนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน(ไอลอว์)ชี้แจงว่า เป็นเวลากว่า 5ปี ที่อยู่ภายใต้เผด็จการทหาร มีการออกคำสั่งและกฎหมายต่างๆ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี และรมว.กลาโหม ที่ไม่สามารถตรวจสอบคัดค้านได้ ประกาศคำสั่งเหล่านี้ เป็นอำนาจสูงสุดใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพประชาชน สื่อมวลชน แทบไม่มีอยู่เลย ขณะนี้เมื่อมีสภาฯจากการเลือกตั้งแล้ว

จึงควรรื้อถอนมรดกคสช.ที่หมดยุคให้ตกไป หากสภาฯไม่ยกเลิก คำสั่งและประกาศเหล่านี้จะบังคับใช้ต่อไปได้จนชั่วลูกหลาน

ขณะที่การอภิปรายของสมาชิก อาทิ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า สนับสนุนการยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.และหัวหน้าคสช.ที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน มีประกาศและคำสั่งคสช.ที่จะถูกยกเลิก 17 ฉบับอาทิ การห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5คน การเรียกบุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งคสช. การควบคุมสื่อออนไลน์ การสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 17ฉบับยังมีผลบังคับใช้อยู่

สิ่งแรกที่สภาฯควรทำคือ ขจัดมรดกรัฐประหาร ผลจากการรัฐประหารนำไปสู่การจับกุมแค่นัดกันมากินแซนด์วิช การจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน และส่งผลให้คนบางส่วนต้องลี้ภัย แม้กระทั่งตนมีคดีติดตัวจากคสช.หลายคดี ไม่รู้จะถูกเล่นงานออกจากตำแหน่งเมื่อใด

ทราบว่า จะตีมีการตกร่างกฎหมายฉบับนี้ จะใจดำไม่ผ่านกันจริงๆใช่ไหม หวังว่า ส.ส.ทุกคนช่วยกันยกเลิกคำสั่งประกาศเหล่านี้ออกจากทางตัน ไม่กลับไปสู่วัฏจักรการรัฐประหารเหมือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในการอภิปรายมีเพียงส.ส.ฝ่ายค้านเป็นส่วนใหญ่ที่อภิปรายสนับสนุนการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดเพื่อคืนสิทธิเสรีภาพภาพให้กับประชาชน