"นายกฯ"ย้ำ ครม. ยังไม่เห็น "เอ็มโอยู"โครงการจะนะ ยึดฟังเสียงปชช.ในพื้นที่

"นายกฯ"ย้ำ ครม. ยังไม่เห็น "เอ็มโอยู"โครงการจะนะ ยึดฟังเสียงปชช.ในพื้นที่

"นายกฯ" แจง ครม. ไม่ได้เห็น "เอ็มโอยู"โครงการจะนะ ยึดฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ หากไม่ผ่านประชาพิจารณ์ก็ทำไม่ได้

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการอุตสาหกรรมจะนะ ว่า คือ การลงพื้นที่ของตัวแทนรัฐบาลเมื่อครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเป็นการไปหาข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ซึ่งครม.เพียงแต่รับทราบว่าประชาชนต้องการอะไร อย่างเดียวก็คือเป็นไปตามกฎหมาย  ซึ่งอยู่ในกระบวนการจะต้องใช้กฎหมาย และใช้เวลาอีกนานพอสมควร 

ทุกอย่างต้องมีการทำประชาพิจารณ์ทั้งหมดให้ถูกต้อง ถ้าทำได้ประชาชนเห็นชอบก็ทำได้ ถ้าประชาชนไม่เห็นชอบก็อยู่อย่างเดิม รัฐบาลมีแนวนโยบายแต่จะทำได้หรือไม่ได้ ใครมีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ต้องไปว่ากันตรงนั้น ทำทุกอย่างให้มันถูกกฏหมาย

นายกฯ กล่าวยืนยันว่า ที่ผ่านมาไม่ใช่การทำเอ็มโอยู เป็นแค่การรับข้อเรียกร้อง ซึ่งเอ็มโออยู่จะต้องผ่านความเห็นชอบของครม. หลายเดือนที่ผ่านมา ครม.มีมติเพื่อทราบเท่านั้น ซึ่งจะต้องติดตามว่าปัญหาอยู่ตรงไหน แต่ทั้งหมดติดอยู่ที่การทำประชาพิจารณ์ ทั้งในเรื่องการปรับสีของพื้นที่ทุกอย่างจะต้องยึดประชาชนทั้งหมด  ไม่เช่นนั้นแก้ปัญหาไม่ได้ ดังนั้นจะต้องไปทบทวนให้ถูกต้องตามที่ประชาชนต้องการ และความถูกต้องในแง่ของกฎหมาย อยู่ดีๆกรมผังเมืองจะไปปรับเปลี่ยนไม่ได้ถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นชอบ 
ทุกอย่างก็ทำไม่ได้ ก็ไปคิดเอากันก็แล้วกันว่าอะไรเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ อะไรได้มากได้น้อย พื้นที่ด้วย เพราะเป็นผลประโยชน์โดยรวมของคนในพื้นที่.