"เชียงใหม่" เปิด Walk in วัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 1 ในวันที่ 8-10 ธ.ค.นี้

"เชียงใหม่" เปิด Walk in วัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 1 ในวันที่ 8-10 ธ.ค.นี้

"เชียงใหม่" จัดแคมเปญ เปิด Walk in วัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 1 แก่ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 เพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศว่า "จังหวัดเชียงใหม่" จัดแคมเปญใหม่ เปิด Walk in วัคซีน "โมเดอร์นา"  เข็ม 1 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่ หน่วยฉีดระดับอำเภอทุกแห่ง

 

สำหรับเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่

  • ศูนย์ฉีด เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

วันที่ 8-10 ธ.ค. 2564 เวลา 08.00-15.00 น.

  • โรงพยาบาลนครพิงค์

วันที่ 8-10 ธ.ค. 2564 เวลา 08.00-15.00 น.

  • โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 08.00-14.00 น.

  • โรงพยาบาลประสาท

วันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

  • โรงพยาบาลแม่และเด็ก

วันที่ 8-9 ธ.ค. 2564 เวลา 08.00-15.30 น.

"เชียงใหม่" เปิด Walk in วัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 1 ในวันที่ 8-10 ธ.ค.นี้ หรือติดต่อได้ที่ Call Center : โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ 098-1023422, 098-1025783, 098-1028632, 084-8052121,084-8053131

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแคมเปญพิเศษ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็มเกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน สามารถเลือกฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ได้ระหว่าง Pfizer หรือ AstraZeneca ส่วนผู้ที่ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม จะสามารถฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ได้ เมื่อได้รับวัคซีน AstraZeneca แล้วเกิน 6 เดือน

"เชียงใหม่" เปิด Walk in วัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 1 ในวันที่ 8-10 ธ.ค.นี้

สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ซึ่งมีให้เลือกสูตรฉีด 3 สูตรด้วยกัน คือ Pfizer + Pfizer / AstraZeneca + Pfizer / Sinovac + AstraZeneca ได้ขยายเวลา Walk in ออกไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม นี้ โดยสามารถเข้ารับการฉีดได้ที่หน่วยฉีดประจำอำเภอทุกอำเภอ ส่วนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะศูนย์ฉีดเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลประสาท, โรงพยาบาลแม่และเด็ก และศูนย์ฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่