เตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ยาสอดสมุนไพร Fitty ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

เตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ยาสอดสมุนไพร Fitty ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

เตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ยาสอดสมุนไพร Fitty ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

กรณีพบโฆษณาผลิตภัณฑ์ “fitty ยาสอดสมุนไพร” ทางออนไลน์ ระบุสรรพคุณว่า “ดูแล รักษาระบบภายในให้สะอาด แก้ปัญหาตกขาว เชื้อรา ไวรัส ต่างๆ ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก... ทำให้       ช่องคลอดกระชับแข็งแรง... เพิ่มความมั่นใจในกิจกรรมบนเตียง ต้องนี่เลย...”

         สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ผลิตภัณฑ์ “fitty ยาสอดสมุนไพร” เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่ไม่ได้ขออนุญาตกับ อย. จัดเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย และการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ทั้งนี้ ได้สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว และดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

ข้อแนะนำ

       ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจาก อย. หากนำไปใช้อาจเกิดการติดเชื้อได้ เพราะไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะหรือไม่ ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยหรือไม่ อย่าเสี่ยงเสียเวลา และค่าใช้จ่ายไปกับผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทั้งนี้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ผ่านทาง App อย. ตรวจเลข หรือเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th