“อินเดีย - บังกลาเทศ” ฉลองสัมพันธ์การทูตครบรอบ 50 ปี

“อินเดีย - บังกลาเทศ” ฉลองสัมพันธ์การทูตครบรอบ 50 ปี

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์อินเดีย และบังกลาเทศ ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ และเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 ทางสถานทูตอินเดียได้จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาทางการทูตครบรอบ 50 ปี ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ของสองประเทศ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 และถือโอกาสเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยบังกลาเทศในชื่อ “ไมตรี ดิวาส” 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นความเห็นพ้องต้องกันของผู้นำอินเดียและบังกลาเทศ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีได้เดินทางเยือนบังกลาเทศ เมื่อเดือน พ.ค.2564 

 

“อินเดีย - บังกลาเทศ” ฉลองสัมพันธ์การทูตครบรอบ 50 ปี

 

“อินเดีย - บังกลาเทศ” ฉลองสัมพันธ์การทูตครบรอบ 50 ปี

นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และนายมุฮัมมัด นัซมุล เคาไนน์ เอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทูตประเทศต่างๆ ร่วมงาน ภายใต้มาตราการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19 

ภายในงานดังกล่าว ได้จัดงานเสวนาเรื่อง "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ระหว่างอินเดียและบังกลาเทศ" สะท้อนนัยการบูรณาการของกลุ่มความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (BIMSTEC)  โดยมีศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผศ.จิรายุธ สินธุพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนา 

สถานทูตอินเดียและสถานทูตบังกลาเทศยังได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปีระหว่างอินเดียและบังคลาเทศที่เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม โครงการพัฒนา และความเชื่อมโยงที่แบ่งปันระหว่างกัน 

 

“อินเดีย - บังกลาเทศ” ฉลองสัมพันธ์การทูตครบรอบ 50 ปี

 

“อินเดีย - บังกลาเทศ” ฉลองสัมพันธ์การทูตครบรอบ 50 ปี