น้ำท่วม 3 จว.ภาคใต้ ถนน 2 เส้นทางผ่านไม่ได้ เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์

น้ำท่วม 3 จว.ภาคใต้ ถนน 2 เส้นทางผ่านไม่ได้ เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์

กรมทางหลวงชนบท เผย น้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้ ถนน 2 เส้นทางได้รับผลกระทบผ่านไม่ได้ พร้อมติดตั้งสะพานเบลีย์ให้ประชาชนสัญจรผ่านได้โดยเร็ว

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 64 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และชุมพร รวม 3 สายทาง 

 

สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151 - บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+000 ถึง 10+900 และ 14+900 ถึง 16+750) และมีถนนที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ดังนี้

1. ถนนสาย สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม.ที่ 180+575) – บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 11+200)

2. ถนนสาย ชพ.4011 แยก ทล.4198 (กม.ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก, สวี จังหวัดชุมพร ทางขาด (ช่วง กม.ที่ 5+400 ถึง 5+450) ขณะนี้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และหน่วยงานในสังกัด ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งสะพานเบลีย์เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้โดยเร็ว เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ประมาณ 14.00 น. ของวันนี้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146