สภาพอากาศหนาวเย็นฉับพลัน อุณหภูมิลดฮวบโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า

อุทัยธานี สภาพอากาศหนาวเย็นฉับพลัน มีอุณหภูมิลดฮวบต่ำลง 17–20 องศาฯ โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า

ที่จังหวัดอุทัยธานี สภาพอากาศหนาวเย็นอย่างฉับพลัน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอยู่ ณ ขณะนี้มาเป็นเวลา 2 – 3 วันติดต่อกัน และไม่เพียงแต่บนพื้นที่สูงติดกับป่าห้วยขาแข้ง ในตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ ซึ่งมีความสูงจากเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 600 – 700 เมตร และมีความสูงที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี 

และถูกขนานนามว่าหนาวสุดกลางสยาม และหนาวก่อนใคร ซึ่งร้อยละ 90 เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่า ทั้งชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ละว้า และขหมุก อุณหภูมิในช่วงกลางคืนและช่วงเช้ามืด ลดต่ำกว่า 16 องศาฯ ส่งผลให้ชาวไทยภูเขาต่างๆ ดังกล่าวต้องประสบกับความหนาวเย็นกันแล้ว

สภาพอากาศหนาวเย็นฉับพลัน อุณหภูมิลดฮวบโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า

สภาพอากาศหนาวเย็นฉับพลัน อุณหภูมิลดฮวบโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า 

เช่นเดียวกับพื้นที่ราบต่ำทั่วทั้งจังหวัด ก็มีสภาพอากาศหนาวเย็นไม่แพ้กัน โดยมีอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ 17 – 20 องศาฯในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างเช่น บ้านยางครึ่งเส้น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน ที่เห็นอยู่ในภาพ ชาวบ้านต้องประสบภัยหนาวและต้องออกมารวมตัวหาฟืนมาก่อไฟผิงกันหลายครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว 

นอกจากนี้ ยังนำมันมาเผาในกองไฟที่ก่อไฟผิงกินกันเพราะเชื่อว่าจะคลายความหนาวเย็นได้จนถึงช่วงเวลาสายๆอากาศเริ่มอุ่นขึ้นก็จะออกไปทำนาทำไร่ กัน และจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ ยังส่งผลให้เด็กและผู้สูงอายุในเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ อีกด้วย