เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์"​ จ.สมุทรปราการ 5,000 คน ใครๆก็ฉีดได้ เช็คเลย

เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์"​ จ.สมุทรปราการ 5,000 คน ใครๆก็ฉีดได้ เช็คเลย

โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ เปิดวอล์คอิน (Walk in) ​"ฉีดวัคซีน"​ ไฟเซอร์​ (Pfizer) วันละ 1,000 คนในวันที่ 3 5 7 8 และ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

(3 ธ.ค.2564) ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ เปิดวอล์คอิน (Walk in) ​"ฉีดวัคซีน"​ ไฟเซอร์​ (Pfizer) วันละ 1,000 คนในวันที่ 3 5 7 8 และ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คด่วน Walk in-ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน" สมุทรปราการไม่จำกัด เลือกได้ 3 ชนิด

- "ฉีดวัคซีนโควิด" ทำให้เลือดมีสีดำคล้ำ ไม่สามารถบริจาคเลือดได้จริงหรือ

 

เช็คเงื่อนไขวอล์คอิน (Walk in) ​"ฉีดวัคซีน"​ ไฟเซอร์​ (Pfizer)

 

 • ไม่จำกัดภูมิลำเนา
 • อายุ 12 - 18 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • ไม่มีลงทะเบียนล่วงหน้า รับบัตรคิวที่ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลางในวันฉีดเท่านั้น
 • ยังไม่มีฉีดวัคซีนเข็มที่ 4
 • ผู้ที่จะมาฉีดเข็มที่ 2 ต้องถึงวันนัดหรือเลยวันนัดเดิมมาแล้ว
 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ยังฉีดวัคซีนไม่ได้
 • ผู้ที่ฉีดวัคซีนมาจากที่อื่น สามารถมาฉีดต่อได้ถ้าเข้าเกณฑ์ให้นำใบนัดเอกสารวัคซีนมาแสดงในวันฉีด
 • เข็มกระตุ้น หมายถึง กระตุ้นหลังติดโควิด ถ้ามีประวัติฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มไม่ต้องฉีดเข็มกระตุ้น

 

 

การให้บริการ

 

 • ไฟเซอร์เข็ม 1 สำหรับคนไทยทุกคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนอายุ 12 ปีขึ้นไป (จะนัดไฟเซอร์เข็ม 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์) 
 • ซิโนแวคเข็ม 1 สำหรับต่างชาติทุกคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนอายุ 18 ปีขึ้นไป (จะนัดแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์) 
 • ไฟเซอร์เข็ม 2 แทนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2 หรือซิโนแวคเข็ม 2 (ตามสมัครใจ) 
 • ไฟเซอร์เข็ม 3 สำหรับซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม (ห่างจากเข็ม 2 นานกว่า 1 เดือนครึ่ง
 • ไฟเซอร์เข็มกระตุ้นสำหรับคนที่ติดเชื้อครบ 1 เดือนขึ้นไป

 

หมายเหตุ : เข็มกระตุ้น หมายถึง กระตุ้นหลังติดโควิด ถ้ามีประวัติฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มไม่ต้องฉีดเข็มกระตุ้น

 

เอกสารที่ต้องเตรียมวันเข้ารับวัคซีน

 

 • บัตรประชาชน/พาสปอร์ต/บัตรชมพู/บัตรประกันสังคม
 • ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงผลติดเชื้อ (สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19)
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ บัตรนัดเดิม
 • ปากกาส่วนตัว 

 

เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์"​ จ.สมุทรปราการ 5,000 คน ใครๆก็ฉีดได้ เช็คเลย

 

CR : โรงพยาบาลบางพลี