"ราชาเฟอร์รี่" เปิดบริการรถ VIP BUS กรุงเทพฯ – เกาะสมุย เกาะพะงัน 5 ธ.ค.นี้

"ราชาเฟอร์รี่" เปิดบริการรถ VIP BUS กรุงเทพฯ – เกาะสมุย เกาะพะงัน 5 ธ.ค.นี้

"ราชาเฟอร์รี่" รถบัสโดยสาร VIP BUS “กรุงเทพฯ – เกาะสมุย” และ “กรุงเทพฯ – เกาะพะงัน” กลับมาให้บริการแล้ว  หลังสัญญาณการท่องเที่ยวภายในประเทศฟื้น  เริ่มตั้งแต่วันที่  5 ธ.ค. นี้ 

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า รถบัสโดยสาร VIP BUS เส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะสมุย และกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน ได้หยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลังจากที่ได้มีการประกาศเปิดประเทศไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว  ทำให้เริ่มมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเดินทางจากกรุงเทพฯ ลงไปเกาะสมุย / เกาะพะงัน และจากเกาะพะงัน/เกาะสมุย ขึ้นมากรุงเทพฯ มากขึ้น

"ราชาเฟอร์รี่" เปิดบริการรถ VIP BUS กรุงเทพฯ – เกาะสมุย เกาะพะงัน 5 ธ.ค.นี้

ดังนั้น ราชาเฟอร์รี่ โดยบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมพันธมิตร บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) จึง พร้อมกลับมาให้บริการรถบัสโดยสาร VIP BUS (32 ที่นั่ง) อีกครั้ง  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมตามมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มคนในพื้นที่ที่ต้องการเดินทางขึ้นมาติดต่อธุระ หรือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางในช่วงวันหยุด 

สำหรับ ผู้โดยสารสามารถจอง/ ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าได้ที่ Call center : 02-2774488 หรือช่องทางออนไลน์ www.rajaferryport.com  Line: @rajaferryport  รวมทั้งจุดจำหน่ายราชาเฟอร์รี่ ถนนข้าวสาร และ จุดจำหน่ายตั๋วหน้าท่าเรือทั้ง 3 แห่ง (ดอนสัก-สมุย-พะงัน) โดยมีรอบการเดินรถดังนี้

  • เส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะสมุย วันละ 1 เที่ยว รถออก (ถนนข้าวสาร) เวลา 20.00 น. ค่าโดยสาร 1,200 บาท/คน/เที่ยว (ราคานี้รวมตั๋วรถ VIP BUS และตั๋วเรือเฟอร์รี่แล้ว)
  • เส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะพะงัน วันละ 1 เที่ยว รถออก (ถนนข้าวสาร) เวลา 20.00 น. ค่าโดยสาร 1,300 บาท/คน/เที่ยว (ราคานี้รวมตั๋วรถ VIP BUS และตั๋วเรือเฟอร์รี่แล้ว) 

ทั้งนี้ ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง และต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามที่กำหนดแล้ว ด้านพนักงานด่านหน้าที่ให้บริการ ทั้งคนขายตั๋วโดยสาร และคนขับรถ ได้ฉีดวัคซีนครบ โดสเรียบร้อยแล้ว  และหลังทำการรับ-ส่งผู้โดยสารจะดำเนินการทำความสะอาดจุดสัมผัส (High-Touch Areas) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ