เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (25 พ.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6


เวลา 17.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากวังศุโขทัย ถึงหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จขึ้นสู่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ภปร. จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องทรงธรรม พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ 

 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6

จากนั้นเสด็จไปยังห้องสดัปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดัปกรณ์ จำนวน 51 รูป พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชาย เดิมชื่อ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เมื่อปี พ.ศ.2453 ด้วยทรงเล็งเห็นว่า หากทรงสถาปนา พระอาราม ขึ้นใหม่นั้น จะเกินความจำเป็น สิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นคือ การให้การศึกษาแก่ราษฎร โรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  จึงเป็นเสมือนสถานที่ทดลองพระราชดำริเรื่องการศึกษา สร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

ภายหลังพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6

ครั้นเสด็จฯ ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงกราบ แล้วเสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.6