ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 67.95 สงขลา 67.70 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 68.15 สงขลา 67.90 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 47.00 สงขลา 46.75 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 47.20 สงขลา 46.95

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 67.95 67.70 68.15 67.90
ชั้น 2 67.35 67.10 67.55 67.30
ชั้น 3 66.80 66.55 67.00 66.75
ชั้น 4 66.50 66.25 66.70 66.45
ชั้น 5 66.05 65.80 66.25 66.00
ยางแท่ง        
STR5L 70.00 69.75 70.20 69.95
STR20 58.45 58.20 58.65 58.40
น้ำยางข้น 60% 47.00 46.75 47.20 46.95
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564