นัดวันโอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. ประกาศแล้ว เช็คล่าสุด

นัดวันโอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. ประกาศแล้ว เช็คล่าสุด

ตรวจสอบด่วน นัดวันโอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. ประกาศแล้ว เช็คล่าสุด รอรับเงินส่วนต่างราคา ใครยังไม่ได้รีบอัพเดทเลย

ยังคงติดตาม  "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประกาศล่าสุด นัดวันโอน รอรับเงินส่วนต่างราคา ใครยังไม่ได้รีบอัพเดท

ตามที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ให้ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ "เงินประกันราคาข้าว" และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปีการผลิต 2564/2565 ทั้งในส่วนของการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานวงเงินรวมประมาณ 1.41 แสนล้านบาท วานนี้

โดยเป็น เงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 เพิ่มเติม อีก 7.6 หมื่นล้านบาท ทำให้เกษตรกรชาวนาติดตามว่า จะได้เงินโอนเข้าบัญชีวันไหน

 

ล่าสุด ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ประกาศเดินหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 ระบุขั้นตอนดังนี้ 

  • 30 พ.ย. 64 ครม. อนุมัติเห็นชอบ
  • 1 ธ.ค. 64 ประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
  • 3 ธ.ค. 64 กรรมการ ธ.ก.ส. ให้ความเห็นชอบ
  • 3 ธ.ค. 64 เตรียมการโอนเงิน หลังจากมีมติเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ธ.ก.ส. วันที่ 7-8 ธ.ค. 64 โอนเงินสําหรับงวดที่ 1-7 วันที่ 9 ธ.ค. 64 โอนเงินสําหรับงวดที่ 8
  • 7-9 ธ.ค. 64 ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของเกษตรกรตามโครงการ

นัดวันโอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. ประกาศแล้ว เช็คล่าสุด

 

ตรวจสอบ "เงินประกันราคาและช่วยเหลือเกษตรกร" ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ได้ที่นี่ 

เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นัดวันโอน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. ประกาศแล้ว เช็คล่าสุด

  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
  • ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 
     

ข้อมูลจาก ธ.ก.ส. , รัฐบาลไทย

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์