พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน พร้อมเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จ.ปทุมธานี หรือรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ ได้ที่ Facebook และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงปัญหาและความเสื่อมโทรมของดิน 

ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ทำอย่างไรถึงจะคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ “ผืนดิน” อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านคลังอาหาร จึงเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการเกษตรกว่า 4,000 โครงการ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุงดิน และด้านการเกษตร ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ทำให้ราษฎรได้มีความอยู่ดี กินดี มากยิ่งขึ้น 

ผมขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมเรียนรู้ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อไป ”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการดินมีชีวิต นำเสนอพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาจัดการดิน จัดแสดงคุณสมบัติ ของจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในดินที่สร้างคุณค่า สร้างพลังแห่งชีวิตให้กับผืนดิน พร้อมสาธิตเรียนรู้เทคนิค การปั้นก้อนจุลินทรีย์ เพื่อปรับโครงสร้างดิน ให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช เปรียบเสมือนขุมพลังแห่งทุกชีวิต และการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สูตรเด็ดที่ช่วยบำรุงพืช เร่งการเจริญเติบโต ​นิทรรศการผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง อาทิ ด้านจุลินทรีย์ 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

ด้านพันธุกรรม เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมพุทธรักษา รวบรวมสายพันธุ์ดอกไม้วันพ่อ ไม้มงคลตัวแทนแห่งการปกป้องคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น ด้านสุขภาพดีด้วยสมุนไพร ด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร พลังงาน พร้อมด้วยตลาดและชุมชน โดยจัดให้มีเวทีเสวนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จากเกษตรกรต้นแบบนิทรรศการดินดี ด้วยจุลินทรีย์ นิทรรศการเสมือนจริง โดยสามารถเข้าชมผ่านออนไลน์ พร้อมด้วยกิจกรรมรับของที่ระลึก 

กิจกรรมพิเศษ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เวลา 08.00 น. ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป เพื่อน้อมถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเวลา 19.19 น. ร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ และรับฟังเสียงขลุ่ยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ศิรินทรา นิยากร และขวัญข้าว ธิดารินทร์ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราตลอดทั้งวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจัดหนักจัดเต็มตลอด 4 วัน กว่า 16 หลักสูตร ในรูปแบบ Onsite จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คนต่อวิชา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ชม ช้อป จุใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป ไม้ดอก ไม้ผล กว่า 150 ร้านค้าโดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด หรือสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง 4 วัน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ