สำนักพระราชวัง เผยกำหนดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 5 ธ.ค.นี้

สำนักพระราชวัง เผยกำหนดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 5 ธ.ค.นี้

สำนักพระราชวัง เผยกำหนดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในพระราชพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธ.ค.64 ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (30 พ.ย.64) สำนักพระราชวัง เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เนื่องในพระราชพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ดังนี้

สำนักพระราชวัง เผยกำหนดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 5 ธ.ค.นี้

นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. 

เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งและกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

สำนักพระราชวัง เผยกำหนดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 5 ธ.ค.นี้