"ราชกิจจานุเบกษา" เผยคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 3 แกนนำจัดปราศรัยล้มล้างการปกครอง

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 3 แกนนำจัดปราศรัยล้มล้างการปกครอง

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็ม กรณีปราศรัยล้มล้างการปกครอง กรณีที่นายณฐพร โตประยูร ขอให้ศาล รธน.วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของนายอานนท์ นำภา , นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) , น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง)

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็ม จากกรณีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายอานนท์ นำภา , นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) , น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) ชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

โดย ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยว่า การ กระทำของนายอานนท์ นำภา , นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) , น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) เป็นการชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง การกระทำผู้ถูกร้องเป็นการกระทำไม่ถูกต้อง มีการกระทำเป็นขบวนการ บ่อนเซาะทำลายระบอบปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสาม เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง และสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสามและกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการต่อไปด้วย

 

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยคำวินิจฉัยฉบับเต็ม 3 แกนนำจัดปราศรัยล้มล้างการปกครอง

 

นอกจากนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ระบุไว้ตอนท้ายว่า  การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย การกระทําของผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นการอ้างสิทธิหรือเสรีภาพเพียงอย่างเดียว โดยไม่คํานึงถึงหลักความเสมอภาค และภราดรภาพ ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ใช้เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่น ไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างของบุคคล จนถึงกับล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นที่เห็นต่างด้วยการด่าทอ รบกวนพื้นที่ส่วนตัว ยุยงปลุกปั่น ด้วยข้อเท็จจริงที่บิดเบือนจากความจริง ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงประจักษ์ว่าการกระทําของผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีการจัดตั้งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่ายกระทําการใช้ความรุนแรงต่อเนื่อง

 

อ่านคำวินิจฉัยฉบับเต็มคลิกที่นี่