น้ำยังท่วมที่ลุ่ม 6 อำเภอสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังต่อฝนยังตกไม่หยุด

น้ำยังท่วมที่ลุ่ม 6 อำเภอสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังต่อฝนยังตกไม่หยุด

สถานการณ์ "น้ำท่วม" สุราษฎร์ธานี ล่าสุด น้ำยังท่วมที่ลุ่ม 6 อำเภอ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย เฝ้าระวังต่อฝนยังตกไม่หยุด

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 จากกรณีมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง ส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องประสบกับสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.จนถึงปัจจุบันโดยทาง ปภ.ได้สรุปพื้นที่ความเสียหาย 8 อำเภอ 27 ตำบล 98 หมู่บ้าน 3,675 ครัวเรือน 12,996 คน โดยสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ 2 อำเภอ คือ อ.เกาะพะงัน และ อ.ดอนสัก ยังมีพื้นที่ น้ำท่วมขัง 6 อำเภอ คือ อ.พระแสง, อ.เวียงสระ, อ.เคียนซา, อ.ท่าชนะ, อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง รวม 19 ตำบล 64 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 1,695 ครัวเรือน 5,252 คน เสียชีวิต 2 ราย ในพื้นที่ อ.ไชยา 1 ราย และ อ.ท่าฉาง 1 ราย (1) นายสุเมธ ชูชอบ อายุ 38 ปี ชาว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ออกไปหาปลาเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ถูกกระแสน้ำพัดพาจมน้ำสูญหาย บริเวณบ้านโตนเรือบิน ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พบศพวันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 07.00 น. (2) นายสิทธิศักดิ์ พัฒน์ชนะ อายุ 49 ปี ชาว อ.ท่าฉาง จมน้ำเสียชีวิตในสวนยางพารา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา
 

การให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด วันที่ 26 พ.ย.64 มูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง จำนวน 50 ชุด และเมื่อวันที่ 27 พ.ย.64 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อำเภอท่าชนะ
 

แนวโน้มสถานการณ์ ในพื้นที่ ยังมีฝนตกและทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด และเตรียมรับน้ำช่วงระหว่างวันนี้อีกระลอก 28 -30 พ.ย.64 เตรียมความพร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลยุทโธปกรณ์ กำลังพล พร้อมให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องขอ