นครศรีธรรมราชฝนถล่มหนัก น้ำท่วมขังหลายจุด เตือนเสี่ยงน้ำป่า-ดินถล่ม

ฝนถล่มนครศรีธรรมราชอย่างหนักต่อเนื่องกว่า 10 ชม. น้ำรอระบายหลายจุด เตือนพื้นที่เชิงเขาระวังน้ำป่าทะลักอีกหลังฝนสะสมต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 07.30 น.เช้าที่ผ่านมาถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร หลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ชั่วโมงส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก ประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้น้ำล้นท่อระบายน้ำท่วมขัง การจราจรใช้การได้เพียงช่องทางเดียว น้ำรอระบายเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะเดียวกันในพื้นที่อีกหลายจุด เช่นบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถูกน้ำท่วมขังผิวจราจรการสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก
 

ขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งเตือนถึงภาวะฝนตกหนักที่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2 วันอาจเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ป่าเขาโดยเฉพาะในพื้นที่แถบเทือกเขาหลวง ประกอบด้วยอำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพรหมคีรี อำเภอนบพิตำ อำเภอสิชล อำเภอขนอม เฝ้าระวังภาวะน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรง รวมทั้งภาวะดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากปริมาณฝนสะสมก่อนหน้าทำให้ดินอุ้มน้ำเต็มที่แล้ว และฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ตลอดเวลา