“นายกฯ” ปราศรัย “วันแพทย์” ระบบ สธ.ไทยเป็นเลิศ-ขอบคุณด่านหน้าสู้โควิด

“นายกฯ” ปราศรัย “วันแพทย์” ระบบ สธ.ไทยเป็นเลิศ-ขอบคุณด่านหน้าสู้โควิด

“นายกฯ” กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาส “วันแพทย์” ประจำปี 2564 เผยระบบสาธารณสุขไทยเป็นเลิศ วงการแพทย์สากลให้การยอมรับ สร้างได้ให้กับประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขอบคุณบุคลการแพทย์ด่านหน้าสู้โควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวคำปราศรัยผ่าน VTR เนื่องในโอกาสวันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยนายกฯ ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพคนไทยและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา ทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนเป็นอันดับแรกมาโดยตลอดเช่นกัน โดยมีนโยบายในการวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพสนับสนุนการจัดการสุขภาพในระดับภูมิภาค และการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ รัฐบาลได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้บุคลากรมีความสามารถและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ และปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล สร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวต่างชาตินานาประเทศ ในการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละ อดทน และอุทิศตนต่อสังคมและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ขอส่งกำลังใจและขอบคุณแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนแทนประชาชนชาวไทยทุกคนอีกครั้ง และในโอกาส วันแพทย์ปีนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป