เชียงใหม่ จัดช่องพิเศษกลุ่มเสี่ยงสูง ลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.

เชียงใหม่ จัดช่องพิเศษกลุ่มเสี่ยงสูง ลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.

กกต.เชียงใหม่ พร้อมจัดเลือกตั้ง อบต. ในพื้นที่จำนวน 89 แห่ง รวมหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,111 หน่วย มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 136,709 คน เตรียมพร้อมจัดช่องทางพิเศษให้กลุ่มเสี่ยงสูง ได้ลงคะแนนเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 212 คน มีคุณสมบัติไม่ผ่านถูกตัดสิทธิจำนวน 2 คน เหลือผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้นจำนวน 210 คน ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวน 2,322 คน ถูกตัดสิทธิจำนวน 19 คน หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วคืนสิทธิให้จำนวน 2คน ทำให้มีจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,305 คน

โดยมีจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องมีการเลือกตั้งจำนวน 89 แห่ง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,111 หน่วย มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทั้งหมด 14,443 คน ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีประมาณ 136,709 คน ขณะนี้ได้ทำการจัดส่งอุปกรณ์การเลือกตั้งกระจายให้กับแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียวพร้อมจัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะต้องมีความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะบางหมู่บ้านที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งปิดพื้นที่ห้ามเข้าออก เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ที่บ้านแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม , บ้านนามน บ้านแม่หาด อ.เวียงแหง โดยหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้จัดเตรียมชุด PPE เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสวมใส่เพื่อความปลอดภัย ส่วนผู้ที่กักตัวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยใช้ช่องทางพิเศษ ที่ได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ก่อนออกมาใช้สิทธิต้องแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อประจำพื้นที่ก่อน นอกจากนั้นได้ขอความร่วมมือ อสม.ในการลงพื้นที่จุดที่มีคำสั่งปิดการเข้าออก เพื่อตรวจคัดกรอง ด้วยชุด ATK ก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อความปลอดภัย