สั่งปิด 14 วัน รร.อนุบาลอุตรดิตถ์ หลังพบติดเชื้อโควิดถึง 22 ราย

ศบค.อุตรดิตถ์ สั่งปิดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 14 วัน หลังพบคลัสเตอร์อนุบาลอุตรดิตถ์ มีผู้ติดเชื้อ 22 ราย พร้อมออกมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ทุกโรงเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จะได้ไม่นำเชื้อติดลูกหลาน

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า หลังพบเด็กนักเรียน ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 ติดเชื้อโควิด-19 ทีมสอบสวนโรคจาก สสจ.อุตรดิตถ์และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มนักเรียนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในห้องเรียนเดียวกันพบติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย และ ชั้น ป.2 จำนวน 7 คน ,ชั้น ป.5 จำนวน 2 คน ส่วนผู้ปกครองรวมทั้งคนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ล่าสุดตัวเลขในส่วนผู้ปกครองพบติดเชื้อจากเดิม 4 ราย เพิ่มอีก 3 ราย เป็น 7 ราย รวมคลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 ติดเชื้อ จำนวน 22 ราย ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงสูงกว่า 400 รายยังคงให้กักตัว 14 วันและต้องรับการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง มติที่ประชุม ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อ (กก.โรคติดต่อ) จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ให้ปิดเรียนกรณีพิเศษ 14 วัน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม และก่อนเปิดเรียนทีมจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) จะต้องเข้าไปประเมินมาตรการซ้ำอีกครั้งก่อนอนุญาตให้เปิดเรียนใหม่ และ คุณครู นักเรียนต้องได้รับการตรวจเชื้อ
 

ทั้งนี้ หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา พบนักเรียนและคุณครูติดเชื้อโควิด-19 กระจาย 5 อำเภอ คือ เมือง ลับแล น้ำปาด ท่าปลา และ บ้านโคก เป็นคลัสเตอร์โรงเรียนแล้ว 2 แห่ง คือ ตำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล และ อนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 1 ดังนั้น ที่ประชุม ศบค.และ กก.โรคติดต่อจังหวัดจึงมีข้อสั่งการให้ทุกโรงเรียนทุกสถาบันการศึกษา ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ถึงมาตรการคุมเข้มการป้องกันเชื้อโควิด-19 ใน สถานศึกษา ต้องมีการคัดกรองครู - นักเรียนและทุกคนที่เข้าบริเวณโรงเรียนทุกวัน ทั้งการตรวจอุณหภูมิ ร่างกายและการสอบถามอาการป่วยย้อนหลังอย่างน้อย 7 วัน หากพบมีเด็ก บุคลากร เจ็บป่วย ลักษณะคล้าย ไข้หวัด ให้แจ้ง จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทำทันที เพื่อสอบสวนควบคุมโรคโดยเร็ว

“โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องจำนวนมากไม่สามารถรักษาระยะห่างในการเรียนได้ ให้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม สลับเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ หรือ โรงเรียนมัธยม 1 ห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ประถมศึกษาไม่เกิน 20 คน หาก ต้องการเปิด 100 เปอร์เซ็นต์ต้องเพิ่มจำนวนห้องเรียน เพื่อลดความแออัด ที่สำคัญต้องจัดเวรทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ก๊อกน้ำดื่ม ก๊อกน้ำแปรงฟัน มือจับประตูหน้าต่าง ทุก 1-2 ชั่วโมง ห้ามเปิด เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ให้เปิดหน้าต่างแทน มีกิจกรรมการล้างมือ อย่างต่อเนื่อง”

นายศุภมิตร กล่าวว่า นักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คำสั่งการของ ศบค.และ กก.โรคติดต่อจังหวัด ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัว บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จากที่พบเด็กนักเรียนติดเชื้อ ล้วนแล้วมีผู้ปกครองแพร่เชื้อสู่ลูกหลานทั้งสิ้น ได้มอบให้ทีม ศปก.อ. และ สาธารณสุข ชี้แจงมาตรการให้ผู้บริหารการศึกษาและครูทุกโรงเรียนในส่วนของรถรับส่งนักเรียน มอบให้ขนส่งจังหวัดตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งจำนวนคนโดยสาร การใส่หน้ากากอนามัย มีเจลทำความสะอาดทั้งก่อนขึ้นและลงรถ