อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 672 ราย จับตาสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี ยะลา ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 25 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


1 กรุงเทพมหานคร 
2 สงขลา 
3 นครศรีธรรมราช 
4 สุราษฎร์ธานี
5 เชียงใหม่ 
6 สมุทรปราการ 
7 ชลบุรี 
8 ปัตตานี 
9 ยะลา 
10 ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

25/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี ยะลา และประจวบคีรีขันธ์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 24 พ.ย. 2564)
รวม 90,468,955 โดส ใน 77 จังหวัด ของไทย
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 574,772 โดส
 เข็มที่ 1 : 199,502 ราย
 เข็มที่ 2 : 331,802 ราย
 เข็มที่ 3 : 43,468 ราย
--------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 47,233,526 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 40,056,072 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,179,357 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

 


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,335 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,959,663 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,059,464 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,487 ราย
----------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,987,089 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,088,327 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,581 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 24 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 90,468,955 โดส
--------------
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 199,502 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 331,802 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 43,468 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 259,699,497 ราย 
อาการรุนแรง 82,292 ราย 
รักษาหายแล้ว 234,831,239 ราย 
เสียชีวิต 5,191,762 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 48,969,792 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,541,349 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,043,417 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 9,974,843 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 9,434,393 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 23 จำนวน 2,088,327 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่

13 จังหวัด เฝ้าระวังใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

- ติดเชื้อมากกว่า 100 รายต่อวัน ผล ATK มากกว่า 5% 
สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช

- ติดเชื้อมากกว่า 100 รายต่อวัน ผล ATK น้อยกว่า 5%
ขอนแก่น สระแก้ว นครราชสีมา

- ติดเชื้อ 80 - 100 ราย
สระบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ที่มา : ศบค.

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 672 จับตาสงขลา นครศรีฯ สุราษฎร์ เชียงใหม่