"งานอิสราเอล" เปิดรับโควต้า 6,500 คน เงินเดือน 5.6 หมื่นบาท เช็คที่นี่

"งานอิสราเอล" เปิดรับโควต้า 6,500 คน เงินเดือน 5.6 หมื่นบาท เช็คที่นี่

แจ้งข่าวแรงงาน "งานอิสราเอล" เปิดรับโควต้า 6,500 คน เงินเดือน 5.6 หมื่นบาท เช็คที่นี่

กลายเป็นกระความสนใจของชาวแรงงาน "งานอิสราเอล" เปิดรับโควต้า 6,500 คน เงินเดือน 5.6 หมื่นบาท หลังกระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานไทยจำนวน 120 คน แบ่งเป็นเพศชาย 115 คน และเพศหญิง 5 คน ทำงานภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)

ลักษณะงานอิสราเอล 

กิจการภาคเกษตร ได้แก่ ทำสวนดอกไม้ ปลูกกระบองเพชร ปลูกมะเขือเทศ กล้วย แตงโม และฟักทอง รวมทั้งในกิจการปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว หมู ไก่ และผึ้ง

ระยะเวลาการจ้างงาน

ครั้งแรก 2 ปีและสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 3 ปี 3 เดือน รวมเป็นไม่เกิน 5 ปี

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบายว่า กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสตั้งแต่การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การทำสัญญาจ้างงาน และการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแรงงานไทยเองก็มีความชำนาญในการทำงานภาคเกษตรเป็นอย่างดี

โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานภาคเกษตรอยู่ในรัฐอิสราเอล ทั้งสิ้น 25,000 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้รับโควตาจัดส่งแรงงานฯ จำนวน 6,500 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้โควตาในการจัดส่ง 5,000 คน อย่างไรก็ดีนายจ้างอิสราเอลแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยเพิ่มจากโควตา ปีที่ผ่านมาจึงจัดส่งแรงงานไทยไปทั้งสิ้น จำนวน 6,011 คน ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีนายจ้างในต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในฝีมือและศักยภาพของแรงงานไทย

 

ปีนี้ PIBA ขอให้ฝ่ายไทยจัดส่งแรงงานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 จำนวน 2,500 คน ซึ่งกรมการจัดหางานมีแผนการจัดส่ง 4 เที่ยวบินต่อเดือน ๆ ละประมาณ 600 คน โดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกล หรือประมาณ 56,021 บาท หรือ 5.6 หมื่นบาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)

ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ

สามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

"งานอิสราเอล" เปิดรับโควต้า 6,500 คน เงินเดือน 5.6 หมื่นบาท เช็คที่นี่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่แรงงานไทย 120 คน ก่อนเดินทางทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ณ ด่านตรวจคนหางาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายไพโรจน์โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะ