พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 78 ราย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 78 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยแปลงสัญชาติเป็นไทย โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต จำนวน 78 คน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ความว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

1. นายชิ ไว เดวิด เล้า อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยอัศวิน แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

2. นายม่านหงษ์ ชู อยู่บ้านเลขที่ 9 ซอยลาซาล 61 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

3. นายหง หลิน หวัง อยู่บ้านเลขที่ 223/24 หมู่ที่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

4. นายปิน หวง ลิน อยู่บ้านเลขที่ 9/705 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

5. เด็กชายยี่ อัน ลิน อยู่บ้านเลขที่ 9/705 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

6. เด็กชายยี่ เล่อ ลิน อยู่บ้านเลขที่ 9/705 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

7. นายหยวน-เจียง เลี่ยว อยู่บ้านเลขที่ 316/34-35 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

8. นางสาวหลิง เฉิน อยู่บ้านเลขที่ 316/34-35 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

9. นายอับราฮัม เรยานี อยู่บ้านเลขที่ 36/151 หมู่ที่ 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

10. นายจองลี่ เฉิน อยู่บ้านเลขที่ 122 ซอยเอกชัย 45 แขวงคลองบางบอน เขตบางบ่อน กรุงเทพมหานคร

 

11. นายจิ้น ฮวน หลิน อยู่บ้านเลขที่ 519/92 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

12. นายใต้-อี้ เฉิน อยู่บ้านเลขที่ 70/38 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

13. นายเซินจี๋ แซ่เฉา อยู่บ้านเลขที่ 9/27 ซอยบรมราชชนนี 105 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

14. นายแจรอด เกรแฮม เวียร์ อยู่บ้านเลขที่ 8/258 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

อ่านรายชื่อทั้งหมด

 

ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้เห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย