โควิดเชียงใหม่วันนี้ 258 ราย การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวดีขึ้นอย่างมาก

โควิดเชียงใหม่วันนี้ 258 ราย การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวดีขึ้นอย่างมาก

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบการติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวดีขึ้นอย่างมาก จากมาตรการการควบคุมพื้นที่ Red Zone และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการตรวจ ATK ที่ทำให้สามารถนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้โดยเร็ว

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 258 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 7 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 37 ราย ได้แก่

คลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 10 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการจัดงาน Expro งานหนึ่ง และกระจายไปยังหลายร้านค้า, คลัสเตอร์ใหม่แคมป์ก่อสร้างข้างโรงแรมฟลูมูน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง 7 ราย เป็นการระบาดในแรงงานต่างด้าว,

คลัสเตอร์แคมป์งานก่อสร้างสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม 3 ราย, คลัสเตอร์ทหารเกณฑ์ผลัดใหม่ ค่ายกาวิละ 8 ราย, คลัสเตอร์หอพักแรงงานต่างด้าวใกล้วัดท่ากระดาษ ตำบลฟ้าฮ่าม 3 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่คลัสเตอร์ละ 1-2 ราย

ด้านการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสคลัสเตอร์เดิม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 34 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 17 ราย, คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยชายโรงพยาบาลหางดง 3 ราย, คลัสเตอร์บริษัทอิจิสเทค จำกัด หมู่ 4 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง 3 ราย ,คลัสเตอร์ตลาดแม่โจ้บาซาร์ ตำบลฟ้าฮ่าม 2 ราย คลัสเตอร์ VL Academy ทีมฟุตบอลโรงเรียนวชิราลัย 2 ราย และคลัสเตอร์อื่น ๆ พบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ละ 1-2 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

โควิดเชียงใหม่วันนี้ 258 ราย การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวดีขึ้นอย่างมาก

ส่วนคลัสเตอร์กลุ่มครอบครัว วันนี้พบเพิ่ม 12 ราย โดยพบมากที่หมู่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง 4 ราย นอกนั้นกระจายตัวอยู่ในอำเภอเมือง อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แตง ครอบครัวละ 1-4 ราย อย่างไรก็ตาม ถือว่าสถานการณ์การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวดีขึ้นมาก ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย กระจายในหลายอำเภอ ซึ่งได้มีการติดตามการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ ให้มีการกักตัวอย่างเคร่งครัดแล้ว ทั้งนี้ อำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 100 ราย อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 64 ราย อำเภอแม่ริม 22 ราย อำเภอหางดง 17 ราย อำเภอสารภี 16 ราย และอำเภอดอยสะเก็ด 13 ราย

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (สคร.1 เชียงใหม่) พบว่า หากในห้วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสิ้นเดือนพฤศจิกายน นี้ จะพุ่งสูงขึ้น แต่จากมาตรการการควบคุมพื้นที่ Red Zone ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 15 ชุมชน

ทั้งการปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ การตรวจ ATK เชิงรุก การใช้มาตรฐาน COVID Free Setting และการนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสามารถควบคุมให้มีผู้ติดเชื้อรายวันได้ต่ำกว่า 270 ราย จึงขอเน้นย้ำประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงนี้ ขอให้งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ การกินเลี้ยงปาร์ตี้ กิจกรรมเสี่ยงต่าง ๆ และเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

สำหรับผู้เสียชีวิต 2 รายวันนี้ รายแรก เป็นชายไทย อายุ 93 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เกาต์ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยวันที่ 12 พฤศจิกายน เริ่มมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย วันที่ 13 พฤศจิกายน อสม. ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด รักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง ต่อมาอาการไม่ดีขึ้น ส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ตามลำดับ วันที่ 22 พฤศจิกายน ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 22.24 น.

โควิดเชียงใหม่วันนี้ 258 ราย การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวดีขึ้นอย่างมาก

และรายที่สอง เป็นหญิงพม่า อายุ 22 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) ไตวาย และความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ ไม่ชัดเจน และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยวันที่ 10 พฤศจิกายน เริ่มมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ตรวจพบมีลมรั่วในปอด ได้รับการใส่สายระบายลม วันที่ 19 พฤศจิกายน ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ออกซิเจนในเลือดต่ำ ไตวาย เลือดเป็นกรด กระทั่งวันที่ 21 พฤศจิกายน ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 23.15 น.

โควิดเชียงใหม่วันนี้ 258 ราย การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวดีขึ้นอย่างมาก