กรมทางหลวง เผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 7 สายทาง

กรมทางหลวง เผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 7 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด "พระนครศรีอยุธยา-ร้อยเอ็ด-สุพรรณบุรี-นครปฐม" สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี และนครปฐม สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง ดังนี้

1. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม. ที่ 0+900) - บ้านดอนทอง อำเภอลาดบัวหลวง และเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 7+250)

2. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม. ที่ 55+900) - บ้านบางตาเถร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 8+530)

 

3. สายทาง สพ.4100 แยก ทล.3422 (กม. ที่ 27+020) - บ้านสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วม 30 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+800 - 2+000)

4. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม้าย - บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วม 15 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+200 - 0+800)

5. สายทาง สพ.014 สะพานบางซอ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 - 0+200)

6. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+363)

7. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ - หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+550 - 3+150)

ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือและเครื่องจักร เร่งเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางที่ประสบอุทกภัยทันทีหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146