ตร. เล็งแก้ พ.ร.บ.จราจรทางบก แข่งรถบนทางสาธารณะเหลือ 2 คัน แก้ปัญหาเร็วขึ้น

ตร. เล็งแก้ พ.ร.บ.จราจรทางบก แข่งรถบนทางสาธารณะเหลือ 2 คัน แก้ปัญหาเร็วขึ้น

รอง ผบ.ตร. เผย เตรียมเสนอแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก ปรัวตัวเลขรวมตัวแข่งรถบนทางสาธารณะ จาก 5 คันเหลือ 2 คัน ช่วยลดการรวมตัวในทางสาธารณะได้เร็วขึ้น เตรียมอบรมความรู้ ตำรวจทั่วประเทศ ป้องกันการเรียกรับประโยชน์

24 พ.ย. 2564 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่…. พ.ศ.….. อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการวุฒิสภา โดยมีการถกเถียงเกี่ยวกับรายละเอียด ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนจำนวนตัวเลขการรวมตัวที่มีแนวโน้มแข่งรถบนทางสาธารณะ จากเดิมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอไป 5 คัน โดยวุฒิสภา ปรับเปลี่ยนให้เหลือ 2 คัน 

โดยทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นพ้องด้วย เพราะเชื่อว่า จะสามารถแก้ปัญหาการรวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะได้เร็วมากขึ้น และเชื่อว่าการใช้ดุลยพินิจในการจับกุมไม่เป็นปัญหา เนื่องจากในรายละเอียดของข้อกฎหมาย ระบุลักษณะของพฤติการณ์ เช่น ต้องมีการรวมตัวใกล้ทางสาธารณะ หรือมีข้อมูลการสืบสวนจากการโพสต์ชักชวนในสื่อสังคมออนไลน์ 

 

โดยยืนยันว่า จะมีการอบรมความรู้ตำรวจทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีการเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์เด็ดขาด

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวถึงปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ ว่า ตำรวจจะใช้การแฝงตัวเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์ ในลักษณะสายสืบออนไลน์ หาข่าวการรวมตัวแข่งรถ เพื่อป้องกันเหตุ  ควบคู่การเข้าไปตรวจสอบในสถานศึกษาต่างๆ เพราะผู้ที่จะมีการรวมตัวแข่งรถกว่าร้อยละ 50 เป็นเยาวชน

นอกจากนี้ จะมีการหาแนวร่วมภาคประชาชน โดยผู้มีเบาะแส สามารถแจ้งข้อมูลตำรวจ เพื่อรับรางวัลนำจับ 3,000 บาทได้ แต่พบว่า ช่วงที่ผ่านมา สายด่วน 191 และ 1599 รับแจ้งเหตุการรวมตัวแข่งรถลดน้อยลง จึงเชื่อว่า ปัญหานี้ลดน้อยลงต่อเนื่อง