เปิดตัว บ.สหธุรกิจ คู่สัญญารัฐ 2.5 พันล.ก่อนขาย “ไอโฟน” 111 เครื่องให้ สลน.

เปิดตัว บ.สหธุรกิจ คู่สัญญารัฐ 2.5 พันล.ก่อนขาย “ไอโฟน” 111 เครื่องให้ สลน.

เปิดตัว บ.สหธุรกิจ คู่สัญญาหน่วยงานรัฐหลายแห่ง ระหว่างปี 40-64 รวมวงเงินกว่า 2.5 พันล้าน เฉพาะปีงบประมาณ 64 กวาดไปแล้วกว่า 397 ล้าน ก่อนขาย “ไอโฟน” 111 เครื่อง ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2.6 ล้าน

“ชุดที่ใช้ในปัจจุบันครบรอบวงใช้งานแล้ว และขณะนี้มีงบประมาณที่ตั้งไว้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อมาทดแทนของเก่าที่กำลังจะครบรอบการใช้งานตามสัญญาจ้างเดิม และอีกประการยืนยันราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลาง ที่จะอยู่ราว ๆ 2.8 ล้านบาท ที่มีการคำนวณ โดยมีสเปคครบตามแบบที่ต้องการทุกอย่าง”

คือคำยืนยันของ น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชประจำ อธิบายถึงกรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จัดซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ “ไอโฟน” รุ่น 12 จำนวน 111 เครื่อง วงเงินกว่า 2.6 ล้านบาท

อ่านข่าว: "ที่ปรึกษานายกฯ"แจง"สลน."ซื้อไอโฟน 111เครื่อง 2.6 ล้าน ต่ำกว่าราคากลาง

โดยในเอกสารสัญญาซื้อขายดังกล่าว ระบุว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดซื้อกับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด โดยมี น.ส.อรญา พิมพ์ดี ผู้รับมอบอำนาจจากนายเตชวัต ศานติวงษ์การ และ น.ส.พัทธมน ศานติวงษ์การ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามซื้อขายของบริษัทนี้

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นใคร?

กรุงเทพธุรกิจ สืบค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 พบว่า บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2526 ทุนปัจจุบัน 20 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 1/12 ถนนดำรงรักษ์ บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อบันทึก ฯลฯบริการให้เช่าและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 

ปรากฏชื่อ นายทรงชัย ศานติวงษ์การ นางจูรี ศานติวงษ์การ นายเตชวัต ศานติวงษ์การ นางสาวพัทธมน ศานติวงษ์การ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 430,986,823 บาท หนี้สินรวม 139,435,365 บาท มีรายได้รวม 916,317,254 บาท รายจ่ายรวม 838,606,857 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 201,680 บาท เสียภาษีเงินได้ 7,827,863 บาท กำไรสุทธิ 29,212,219 บาท

แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เคยเป็นคู่สัญญากับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาแล้วอย่างน้อย 2 สัญญา แบ่งเป็น 

1.การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ ทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 วงเงิน 2,518,352 บาท 

2.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ทำสัญญาเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 วงเงิน 9.6 ล้านบาท

ขณะที่ในภาพรวมบริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง นับตั้งแต่ปี 2540-2564 หรือ 24 ปีที่ผ่านมา รวมวงเงินประมาณ 2,595,057,816 บาท โดยสัญญาที่มีมูลค่าสูงสุดคือ การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ วงเงิน 1,509,227,051 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2547

หากนับเฉพาะในปีงบประมาณ 2564 บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง รวมวงเงินอย่างน้อย 397 ล้านบาทอีกด้วย โดยสัญญาที่มีมูลค่าสูงสุดคือ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 800 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 800 ชุด จำนวน 2 รายการ วงเงิน 27.73 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564

อย่างไรก็ดีปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าบริษัท สหธุรกิจ จำกัด ถูกร้องเรียนเรื่องปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด