เช็คขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีน "โควิด" 3 เข็ม นัดฉีดอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม.

เช็คขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีน "โควิด" 3 เข็ม นัดฉีดอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม.

เช็คขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีน "โควิด" ทั้ง 3 เข็ม นัดฉีดอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม. พร้อมให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ

วันที่ 22 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ดังนี้ 

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด

เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก 

เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือุ้ตามที่ได้รับการจัดสรร และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป 

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯแห่งนี้ สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คนต่อวัน โดยแบ่งช่องทางการรับวัคซีน 2 ช่องทางดังนี้ 

ช่องทางที่ 1 เป็นการนัดหมายผ่าน “แอพ QueQ” สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.64 สำหรับกลุ่มนี้จะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 20 พ.ย.64 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 

1.สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ

2.เข้าแอปพลิเคชัน QueQ เลือก “บริการสาธารณะ”

3.เลือกสถานที่เข้ารับบริการ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง”

4.กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป และ 

5.เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน 

ช่องทางที่ 2 เป็นการนัดหมายแบบกลุ่ม สำหรับหน่วยงาน/กิจการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแบบกลุ่ม เช่น ร้านค้าทั่วไป สถานประกอบการ โรงเรียน/สถานศึกษา ตลาด บริษัท/ห้างร้าน และแคมป์ก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.เป็นหน่วยงาน/กิจการที่มีสถานที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และมีจำนวนผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนมากกว่า 10 คนขึ้นไป 

2.เป็นผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 เป็นต้นไป โดยการสแกน QR CODE ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านGoogle Form เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนฯ ซึ่งสำนักอนามัยจะติดต่อนัดหมายต่อไป 

ทั้งนี้ กทม. ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยนัดหมายการรับบริการวัคซีนตามช่องทางที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กทม. โทร. 0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ