เปิดเรียนออนไซต์ 3 สัปดาห์ ครู-นักเรียน ติดเชื้อโควิดกว่า 160 ราย

สถานการณ์ COVID-19 นครราชสีมา ล่าสุด หลังเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา พบครูและนักเรียนติดเชื้อแล้ว 164 ราย เร่งสอบสวนโรคนักศึกษาติดโควิดหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ. นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการ ดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นายแพทย์สมบัติ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 79 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ ผู้ป่วยสะสม 32,107 ราย รักษาหาย 30,269 ราย ยังรักษาอยู่ 1,588 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เป็นชายอายุ 52 ปี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว ประวัติสัมผัสผู้ป่วยและมีโรคประจำตัวไตวายเรื้อรัง ผู้เสียชีวิตสะสม 250 ราย ส่วนสถานการณ์ในทั้งเรือนจำกลางนครราชสีมาและทัณฑสถานหญิง อ.สีคิ้ว ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาหาย 2,131 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,447 ราย
 

ด้าน นางสาววราภรณ์ บุญเจียม รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบของรัฐและเอกชนในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 1,726 แห่ง ว่า ภาพรวมสถานศึกษาได้ทยอยเปิดสอนออนไซต์และออนไลน์รวมทั้งการสอนแบบคู่ขนานมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย ที่ผ่านมา จำนวน 1,365 แห่ง คิดเป็น 79.08 % โดยเป็นไปตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่และได้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อ ล่าสุดรับรายงานมีนักเรียนติดเชื้อทั้งสิ้น 156 ราย และครูสอน 8 ราย ประกอบด้วย

นักศึกษาชั้น ปวช.1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ราย ไทม์ไลน์ติดเชื้อหลังไปรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) จำนวน 19 โรงเรียน นักเรียน 52 ราย ครู 2 ราย สพป.นม.2 จำนวน 4 โรงเรียน นักเรียน 10 ราย ครู 1 ราย สพป.นม.3 จำนวน 10 โรงเรียน นักเรียน 40 ราย ครู 2 ราย สพป.นม.4 จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 23 ราย ครู 1 ราย สพป.นม 5 จำนวน 7 โรงเรียน นักเรียน 6 ราย ครู 1 ราย สพป.นม. 6 จำนวน 3 โรงเรียน นักเรียน 5 ราย สพป.นม.7 จำนวน 3 โรงเรียน นักเรียน 4 ราย

สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) จำนวน 5 โรงเรียน นักเรียน 7 ราย ครู 1 ราย สถานศึกษาเอกชน 3 แห่ง นักเรียน 6 ราย ทั้งนี้เป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจำนวน 155,921 คน ได้รับการฉีดวัคซีน155,694 คน คิดเป็น 97.97 %

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครราชสีมา ดำเนินการสอบสวนผู้ป่วยซึ่งเป็นนักศึกษา 2 ราย ที่มีประวัติเชื่อมโยงติดเชื้อหลังฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและสับสนของผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน