ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบผู้เสียชีวิตหลัง "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม สะสม 22 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบผู้เสียชีวิตหลัง "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม สะสม 22 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการ "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการ "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับวัคซีนแล้วจำนวน 13,800,281 โดส ดังต่อไปนี้

 

 

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 7,031,240 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.39 % = 27,152 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.63 % = 44,594 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.31 % = 22,044 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 

 • ปวดศีรษะ 0.56%
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.43%
 • เหนื่อย เพลีย 0.41%
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.37%
 • อาการไข้ 0.36%

 

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 6,769,041 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06 % = 4,097 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.34 % = 22,688 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.22 % = 14,758 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 

 • ปวดศีรษะ 0.32%
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.27%
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.25%
 • เหนื่อย เพลีย 0.24%
 • อาการไข้ 0.21%

 

***สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

 

 

หมายเหตุ :

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย พบว่า

เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ราย

หัวใจล้มเหลว 2 ราย

จากโรคประจำตัว 5 ราย

จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย

หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย

เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย

ปอดอักเสบ 1 ราย

ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 ราย

เส้นเลือดหัวใจตีบ 1 ราย

เส้นเลือดสมองตีบและสมองบวม 1 ราย

รอการชันสูตร 2 ราย

 

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 17 รายสาเหตุจาก

มีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย

ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 1 ราย

ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 5 ราย

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย

ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย

แพ้วัคซีนรุนแรง SJS 1 ราย

เวียนศีรษะ 2 ราย

 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 743,481 คน

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบผู้เสียชีวิตหลัง "ฉีดวัคซีน" ซิโนฟาร์ม สะสม 22 ราย