อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 806 ราย จับตาสงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ปัตตานี ชลบุรี ยะลา ราชบุรี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 19 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร
2 สงขลา 
3 นครศรีธรรมราช 
4 เชียงใหม่ 
5 สุราษฎร์ธานี 
6 สมุทรปราการ 
7 ปัตตานี 
8 ชลบุรี 
9 ยะลา 
10 ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์

19/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ปัตตานี ชลบุรี ยะลา และราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 18 พ.ย. 2564) 

รวม 87,655,274 โดส ใน 77 จังหวัด ยอดฉีดวัคซีนโควิดของประเทศไทย

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 764,448 โดส

เข็มที่ 1 : 243,635 ราย

เข็มที่ 2 : 482,314 ราย

เข็มที่ 3 : 38,499 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 46,248,787 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 38,421,936 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,984,551 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์


วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,855 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,913,428 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,022,117 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,211 ราย
-----------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,940,854 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,050,980 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,305 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 18 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 87,655,274 โดส
----------------------------
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 243,635 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 482,314 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 38,499 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 256,325,887 ราย 
อาการรุนแรง 78,849 ราย 
รักษาหายแล้ว 231,532,274 ราย 
เสียชีวิต 5,146,682 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 48,398,455 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,485,517 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,989,962 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,721,916 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,219,912 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,050,980 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์

Thailand pass พร้อมใช้งาน 100% รับนักท่องเที่ยวลงทะเบียนผ่านดิจิทัล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตรวจดูการทำงาน ของระบบ Thailand pass

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ระบบ Thailand pass ขณะนี้พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยระบบดิจิทัล มั่นใจว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามที่กระทรวงท่องเที่ยวฯ คาดการณ์ในเดือนมีนาคม ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน แน่นอนหรือต่อให้นักท่องเที่ยวมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหา เเม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีบางช่วงระบบติดขัด ไปบ้างเพราะต้องทำการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับปริมาณคนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้พร้อมใช้งานเป็นระบบดิจิทัล 100% เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ

ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 806 จับตาสงขลา นครศรีฯ เชียงใหม่ สุราษฎร์