ธพว.หนุนแหล่งทุนเอสเอ็มอีขยายวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท

ธพว.หนุนแหล่งทุนเอสเอ็มอีขยายวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท

ธพว.ขานรับนโยบายรัฐบาลที่เห็นชอบขยายวงเงินกู้สูงสุดต่อรายจากเดิม 15 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เดินหน้าเต็มพิกัดสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงแหล่งทุน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)เปิดเผยว่า  หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 เห็นชอบในหลักการให้ธนาคารขยายวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดต่อรายจาก 15 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาทและวงเงินร่วมลงทุนแก่กิจการสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย รวมวงเงินสินเชื่อและร่วมลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ขณะนี้ ธนาคารพร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนในวงเงินสูงสุดถึง 50 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ ยกระดับจากกลุ่ม SEs (ขนาดเล็ก) ก้าวสู่กลุ่ม MEs (ขนาดกลาง)  และจากกลุ่ม MEs เติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไป

สำหรับสินเชื่อวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย จะให้บริการผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ  ของธนาคาร ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น สินเชื่อ “SME D Plus” เปิดโอกาสรับรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน หรือร่วมกับการลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี

สินเชื่อ “SME D เพื่อการลงทุน”สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ  รวมถึง ปรับเปลี่ยนธุรกิจ  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี  และสินเชื่อ “SME D เสริมสภาพคล่อง”เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 6% ต่อปี และสินเชื่อแฟคตอริ่ง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนช่วยเสริมสภาพคล่อง เป็นต้น