โคราชเชือดโรงงานเฟอร์นิเจอร์สั่งปิด 14 วัน หลังพบพนักงานติดโควิด 37 ราย

โคราชเชือดโรงงานเฟอร์นิเจอร์สั่งปิด 14 วัน หลังพบพนักงานติดโควิด 37 ราย

คกก.นครราชสีมาเชือดโรงงานเฟอร์นิเจอร์สั่งปิด 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิดสะสม 37 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 130 คน

วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่บริษัทโรงงานผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริม ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมือง

นายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เมือง พร้อมนายเอกภพ  โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) หัวทะเล บุคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ผู้แทนฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนนัดหมายลงพื้นที่พบผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีมติเห็นชอบให้ปิดโรงงานเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย ถึง วันที่ 1 ธันวาคม เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาด  

แพทย์หญิงอารีย์  เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย สสอ.เฉลิมพระเกียรติ ประสานข้อมูลพบผู้ป่วย 3 ราย เป็นลูกจ้างของโรงงานดังกล่าว ทีมสอบสวนโรคจึงลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงเป็นลูกจ้างรายวันจำนวน 130 คน พบจุดเสี่ยงสถานปิดทึบ มีฝุ่นค่อนข้างมาก ระบบถ่ายเทอากาศไม่มีประสิทธิภาพและการใช้กระติกน้ำร่วมกัน

นอกจากนี้ทราบข้อมูลก่อนหน้านี้ทางโรงงานได้ตรวจหาเชื้อ ATK กันเอง ผู้ตรวจสวมหน้ากากและไม่สวมถุงมือ เมื่อพบลูกจ้างผล 2 ขีด ก็ให้แยกย้ายกลับบ้าน

วันที่ 16 พ.ย ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและช่วงจัดวางมาตรการแต่ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ ประตูปิดและปล่อยสุนัขเดินไปมา ยืนรอประมาณ 1 ชั่วโมง มีเพียงผู้จัดการที่เพิ่งมาทำงานได้ประมาณ 1 เดือน มาพูดคุยซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคอแต่อย่างใด เมื่อขอรายชื่อก็เป็นข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

สถานการณ์ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมทุกแผนกรวม 37 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 26 ราย อ.คง 1 ราย อ.โนนสูง 2 ราย อ.เฉลิมพระเกียรติ 6 ราย และ อ.พิมาย 1 ราย และการประเมินลูกจ้างทั้ง 130 คน ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

 

ด้านนายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมามีมติเห็นชอบให้ดำเนินขั้นตอนตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) โรงติดต่อ พ.ศ 2558 โดยให้ออกคำสั่งโรงงานต้องส่งรายชื่อลูกจ้างทั้งหมดและควบคุมสถานที่ปิดโรงงานตามมาตรการสาธารณสุขจนกว่าจะสามารถควบคุมโรคได้เสร็จสิ้น