ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว วิธีเช็คล่าสุด ธกส. เงินเยียวยาช่วยเหลือชาวนา โอนอีกรอบต่อเนื่อง

ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว วิธีเช็คล่าสุด ธกส. เงินเยียวยาช่วยเหลือชาวนา โอนอีกรอบต่อเนื่อง

อัพเดทความคืบหน้า ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว วิธีเช็คล่าสุด ธกส. เงินเยียวยาช่วยเหลือชาวนา โอนอีกรอบต่อเนื่อง ติดตามที่นี่

เกษตรกรกำลังติดตามอัพเดทความคืบหน้า ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว จาก ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนา โดยมีการโอนอีกรอบต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ ชาวนาเดินทางมารับเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว หรือ เงินประกันราคาข้าว ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 ซึ่งเกษตรการชาวนาบางรายอาจยังไม่ได้รับเงิน โดยต้องเข้าใจว่า โครงการประกันรายได้ ในการทำนาข้าว หากเกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวไว้กับสำนักงานเกษตรฯ ที่ลงวันเก็บเกี่ยวไว้ก่อนจะได้รับเงินตามโครงการประกันรายได้ก่อน ตามที่รัฐบาลประกาศราคาประกันรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับจากได้รับการโอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 ยังแบ่งเป็นงวดที่ 1 และ 2 และล่าสุดจากการตรวจสอบ ธ.ก.ส. จากหลายพื้นที่ได้โอนเงินให้เกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดกรณี ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งสำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ไม่เกิน 25 ตุลาคม 2564 ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก รอบที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564

เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้ รัฐได้โอนเงินชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยธนาคารได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรโดยตรง ลดการแออัดในการแห่มาถอนเงิน เพราะระบบธนาคารมีแจ้ง SMS 

กรณียังไม่ได้เงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ซึ่งชาวนาบางรายปิดบัญชีธนาคารไปแล้ว จึงไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ จึงได้แจ้งให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีใหม่ และรอโอนเงินรอบใหม่

ตรวจสอบเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร คลิกที่นี่ 

ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าว วิธีเช็คล่าสุด ธกส. เงินเยียวยาช่วยเหลือชาวนา โอนอีกรอบต่อเนื่อง

ธ.ก.ส. แนะใช้ BAAC Connect แจ้งเงินเข้า-ออก

วิธีสมัครใช้บริการง่ายๆ มาทำตามกันทีละสเต็ป
1. เพิ่มเพื่อนใน Line : @BAACFamily
2. กดลงทะเบียน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง
3. เลือกสมัครใช้บริการ และกด “ยืนยัน“
4. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือน/ปี/เกิด และ หมายเลขโทรศัพท์
5. ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเลขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก
6. กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตน
7. กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”
8. ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และอุทกภัย

โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน , ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน