"เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย

"เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย

"เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันนี้ (16 พ.ย. 64) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 339 ราย ลดลงจากวานนี้ โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 3 ราย เพชรบูรณ์ และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย และแรงงานลักลอบเข้ามาจากเมียนมา 1 ราย ส่วนที่เหลืออีก 333 รายเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด

โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างธนาคาร ธกส. อำเภอสารภี 7 ราย ,คลัสเตอร์กลุ่มทำนา หมู่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 5 ราย ,คลัสเตอร์บ้านเช่าป้านี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย 5 ราย ส่วนคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ คลัสเตอร์สถานรับเลี้ยงเด็ก หมู่ 9 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง 3 ราย ,คลัสเตอร์บ้านห้วยจะค่าน หมู่ 9 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว 3 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็กๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1-2 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิมอยู่ระหว่างการควบคุมโรค เป็นการตรวจพบกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก การติดตามผู้สัมผัส ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 26 ราย ,บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 6 ราย ,ตลาดประตูก้อม 5 ราย ,ชุมชนช้างคลาน 4 ราย ,หมู่บ้านการเคหะหนองหอย 4 ราย และคลัสเตอร์ อื่นๆ คลัสเตอร์ละ 1-3 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

"เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย

นอกจากนี้ ยังผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าอีก 109 ราย จากการติดตามการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ ส่วนการระบาดในครอบครัว วันนี้ยังพบอยู่ 21 ราย จาก 11 ครอบครัว กระจายอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอโดยรอบ ส่วนใหญ่พบครอบครัวละ 1-5 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 91 ราย

ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบจากการสัมผัสในครอบครัว ในอัตราที่สูงอยู่ ส่วนการสัมผัสในสถานที่ทำงาน การสัมผัสในชุมชน ลดลง และยังทรงๆ อยู่ในระดับกลางๆ ส่วนการสัมผัสจากสถานที่ระบาดในต่างจังหวัด พบน้อยลงชัดเจน ทำให้ภาพรวมของปัจจัยเสี่ยงหลักของการติดเชื้อ คือ

  • การสัมผัสในครอบครัวเป็นปัจจัยหลัก เพิ่มขึ้นไปที่ร้อยละ 31.4
  • การติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชน ลดลงมาเหลือร้อยละ 24.2
  • การสัมผัสในที่ทำงาน เพิ่มเป็นร้อยละ 15.8

"เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย

ด้านผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี ส่วนผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี จะมีโรคประจำตัว และทุกรายไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อกลุ่มสีแดงที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนจำนวนเตียงไม่สามารถรองรับได้ ดังนั้นจึงต้องให้กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

"เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย "เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย "เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย "เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย "เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 339 ราย เสียชีวิต 5 ราย