มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565"

มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565"

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”

มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในนาม “เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง” ร่วมดำเนินงานในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช 

มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565"

มีวัตถุประสงค์ร่วมมือในการผลิต และขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไปยังเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อสนองพระราชดำริในอันที่จะให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้ในราคาย่อมเยา เหมาะสม ทั่วถึงและเพียงพอ สนองต่อเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิชัยพัฒนา มุ่งสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศคือ ชัยชนะแห่งการพัฒนา

วันนี้ (16 พ.ย.64) เวลา 14.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์” ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565"

สำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่จะดำเนินการผลิตและจำหน่ายมีจำนวน 16 ชนิด ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 ชนิด ประกอบด้วย ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1  มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์  พริกขี้หนูปู่เมธ เบอร์ 1 พริกขี้หนูพัฒนฉันท์ ผักกาดหอมห่อสีม่วง ช่อผกาพัฒนาเอง ผักกาดหอม สลัดสวยงาม และแตงไทยหอมละมุน

การปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 ชนิด ประกอบด้วย มะเขือเทศจักรพันธ์ 1 มะเขือเทศจักรพันธ์ 2 ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย ฟักทองประกายดาวล้านนา กวางตุ้งเหลืองล้านนา และมะเขือเปราะเพชรล้านนา

มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565"

ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทั้ง 16 ชนิด จะบรรจุอยู่ในซองที่ใช้ชื่อว่า “ซองฉลาดจันกะผัก” เพื่อให้เมล็ดพันธุ์คงไว้ซึ่งคุณภาพพร้อมด้วยคู่มือรายละเอียดตั้งแต่วิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว การปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ย ราคาจำหน่ายซองละ 25-30 บาท และสำหรับในปี 2565 เป็นปีนักษัตรขาล จัดชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565 ” จำหน่ายเป็นของขวัญ ส่งความรักความปรารถนาดีในช่วงขึ้นปีใหม่ โดยในชุดจะประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมกระถางและอุปกรณ์การปลูก ที่ผู้รับสามารถนำไปปลูกได้ทันที จุดประสงค์คือ ต้องการให้ทุกคนสามารถปลูกผักได้เองด้วยวิธีง่ายๆ มีผักสดใหม่ปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคภายในครัวเรือน จำหน่ายในราคาชุดละ 499 บาท

ชุดปลูกผักจันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565 สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านภัทรพัฒน์ทุกสาขา ร้านภูฟ้า Lazada : Sorndaengseed Flagship store หรือ คลิก https://uqr.to/ewslzd1 Facebook : เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ติดต่อสอบถาม 02-831-7711-14 ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565" มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565"

ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์