“จุรินทร์”เผย ด่าน ”ตากใบ-บูเก๊ะตา”นราธิวาส เปิดค้าขายได้แล้ว

“จุรินทร์”เผย ด่าน ”ตากใบ-บูเก๊ะตา”นราธิวาส   เปิดค้าขายได้แล้ว

“จุรินทร์” คาดเปิดด่าน ”ตากใบ-บูเก๊ะตา”ทำมูลค่าการค้าไทย-มาเลเซียเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 600 ล้านบาท เร่งเปิดอีกหลายด่านกระตุ้นการค้าชายแดน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเปิดด่านศุลกากรตากใบและด่านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ว่า ตัวเลขการค้าชายแดนเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาดีขึ้นมากและเป็นบวกถึง 38%  ดังนั้นการเปิดด่านมีความสำคัญจะมีผลต่อตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนโดยตรง  ปัจจุบันเรามีด่านนอกประเทศอยู่ 97 ด่าน เปิดไปแล้ว 46 ด่าน การบ้านคือด่านที่เหลือล่าสุดวันที่ 15 ต.ค. 2564 ตนได้เดินทางไปประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเร่งรัดการเปิดด่านทั้งหมด 9 ด่าน ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งยังปิดอยู่ 2 ด่าน คือที่จังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา

 ที่ประชุมได้หารือกันและมีข้อสรุปว่าควรเร่งรัดการเปิดด่าน 2 ด่านที่เหลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียให้เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น ตนได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจำกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เร่งหารือกับรัฐบาลมาเลเซียให้มีการเปิดด่านตากใบกับบูเก๊ะตาโดยเร็วที่สุดเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ได้รับคำตอบจากรัฐบาลมาเลเซียพร้อมเปิดด่านวันที่ 15 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งการเจรจาสามารถดำเนินการได้ความรวดเร็วหลังตนไปประชุมหนึ่งเดือน สามารถเปิดด่านได้แล้วในวันนี้

“จุรินทร์”เผย ด่าน ”ตากใบ-บูเก๊ะตา”นราธิวาส   เปิดค้าขายได้แล้ว

“คาดว่าการเปิดด่าน 2 ด่านนี้ จะช่วยให้มูลค่าการค้าไทยมาเลเซียเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 600 ล้านบาท จะมีส่วนช่วยในการผู้ส่งออกนักธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถส่งสินค้าไปยังมาเลเซียได้มากขึ้น ทั้งน้ำยางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ไก่ ปลาและอื่นๆ “นายจุรินทร์ กล่าว

อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายด่านที่เร่งรัด เช่น ด่านท่าเส้น ที่จังหวัดตราด หรือด่านหนองเอี่ยน ที่จังหวัดสระแก้ว จะมีผลช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาได้มากขึ้น และด่านอื่นๆในภาคเหนือ ซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่

 

รายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุเพิ่มเติมว่าในปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าชายแดนสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ารวม 239,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น36.47%  และคิดเป็นสัดส่วน  35.73%  ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งหมด