เชียงใหม่เปิด "ไอซียูสนาม" 50 เตียงรับผู้ป่วยโควิดสีส้ม-แดง

เชียงใหม่เปิด "ไอซียูสนาม" 50 เตียงรับผู้ป่วยโควิดสีส้ม-แดง

เชียงใหม่พบผู้ป่วยโควิด-19 พุ่ง เตียงไอซียูรับผู้ป่วยรุนแรง 100 เตียงไม่พอรองรับ มอบรพ.นครพิงค์ เปิด "ไอซียูสนาม" 50 เตียง ที่อาคาร Hall 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติด่วน 15 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน  เพจโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (ระดับสีส้ม และระดับสีแดง) เป็นไปด้วยความยากลำบาก ในแต่ละวันมีผู้ป่วยระดับอาการรุนแรงและวิกฤตที่ต้องการเตียงเป็นจำนวนมาก เดิมจ.เชียงใหม่  โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ประมาณ 100 เตียงซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกๆวัน

เชียงใหม่เปิด "ไอซียูสนาม" 50 เตียงรับผู้ป่วยโควิดสีส้ม-แดง

จากสถานการณ์ดังกล่าวจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมเปิด "ไอซียูสนาม"  ขนาด 50 เตียงขึ้น โดยการปรับปรุงอาคาร Hall 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ให้เป็น "ไอซียูสนาม" รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงเป็นหลัก โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการ "ไอซียูสนาม" แห่งนี้

เชียงใหม่เปิด "ไอซียูสนาม" 50 เตียงรับผู้ป่วยโควิดสีส้ม-แดง

ซึ่งได้เร่งดำเนินการติดตั้งระบบจ่ายออกซิเจน,ระบบ IT,ระบบสื่อสารกล้องวงจรปิดและจัดเตรียมเครื่องมือ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่นี่จะเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์จากหลายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 (ภาคเหนือตอนบน) คาดว่า ICU แห่งนี้จะพร้อมเปิดรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พ.ย. 2564

เชียงใหม่เปิด "ไอซียูสนาม" 50 เตียงรับผู้ป่วยโควิดสีส้ม-แดง

ขณะที่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันภายหลังการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ว่า

วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 376 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย จากกรุงเทพฯ และเชียงราย จังหวัดละ 2 ราย ส่วนที่เหลืออีก 372 รายเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่ 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ ไซต์คนงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพิ่ม 7 ราย ,งานศพ หมู่ 2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด 5 ราย และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานเชียงรายฟู้ด ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง พบเพิ่ม 24 ราย ,คลัสเตอร์บริษัทเชียงใหม่ริมดอย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 6 ราย และบ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย 4 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์ย่อยที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-3 ราย

เชียงใหม่เปิด "ไอซียูสนาม" 50 เตียงรับผู้ป่วยโควิดสีส้ม-แดง

ส่วนการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสนั้น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย จากคลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ พบเพิ่ม 26 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 1,902 ราย ,ตลาดทิพย์เนตร 5 ราย ,ตลาดแม่โจ้บาร์ซ่า 4 ราย ,ตลาดรวมโชค 4 ราย ,ตลาดทวีโรจน์ อำเภอแม่ริม 2 ราย นอกนั้นพบจากตลาดวโรรส ตลาดสามแยก อำเภอสันทราย ตลาดยางเนิ้ง และตลาดธานินทร์ แห่งละ 1 ราย ,บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 8 ราย