กรมชลฯ สั่งช่วยชุมพรระบาย "น้ำท่วม" ถนนทั้งขาล่อง-ขาขึ้น กทม.

กรมชลฯ สั่งช่วยชุมพรระบาย "น้ำท่วม" ถนนทั้งขาล่อง-ขาขึ้น กทม.

อธิบดีกรมชลประทานสั่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือช่วยเหลือ "น้ำท่วมชุมพร" เผยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสายเอเชีย 41 กม.33-34 สูง 50-60 เซนติเมตร ทั้งถนนขาล่องใต้และขึ้น กทม.

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง ทำให้จังหวัดชุมพร มีฝนตกหนัก วัดปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก ได้มากถึง 204 มิลลิเมตร(มม.) ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน 150 มม. และที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี 180 มม. ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชุมพร 
 
“ได้สั่งการให้โครงการชลประทานชุมพร เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลชุมพร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล" นายประพิศกล่าว

กรมชลฯ สั่งช่วยชุมพรระบาย "น้ำท่วม" ถนนทั้งขาล่อง-ขาขึ้น กทม.

 

นอกจากนี้ ยังได้นำกระสอบทรายและไม้สน เข้าทำการซ่อมแซมถนนช่วงคลองนาคราช ถนนเส้นทุ่งรวงทอง วัดพระขวาง-ขุนกระทิง ที่ชำรุดเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ รวมไปถึงการขุดลอกเปิดช่องทำนบดินบริเวณจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำนาขา อำเภอหลังสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการระบายน้ำของคลองบางมุด
 
ทั้งนี้ ได้ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำหนดจุดขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำในคลองชุมพร ตลอดจนจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณช่วงปลายคลองของตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร โดยได้รับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากภาคเอกชนเข้าไปทำการขุดเปิดคันท้ายประตูระบายน้ำปากคลองนาคราช เพื่อช่วยระบายน้ำลงสู่คลองผันน้ำอีกทางหนึ่ง