ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 65 แต่สหรัฐส่อวืดจัดการประชุมปี 66

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 65 แต่สหรัฐส่อวืดจัดการประชุมปี 66

ผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค ต่างเห็นพ้องกันในการประชุมทางไกลวันนี้เกี่ยวกับการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปีนี้ ขณะที่ไทยพร้อมรับไม้ต่อในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2565

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเอเปคไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการรับรองให้สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2566 เนื่องจากรัสเซียแสดงท่าทีคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ส่งผลให้แถลงการณ์หลังการประชุมเอเปคไม่มีการระบุถึงประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2566 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ข้อเสนอใดๆของเอเปคจะต้องผ่านฉันทามติในที่ประชุมของเขตเศรษฐกิจ 21 เขตดังกล่าว โดยหากมีประเทศใดหรือเขตเศรษฐกิจใดคัดค้านแม้เพียงเสียงเดียว ก็จะทำให้ข้อเสนอตกไป

รัสเซียปฏิเสธที่จะสนับสนุนให้สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2566 หากสหรัฐไม่ถอนชื่อนักการทูตรัสเซียในรายชื่อที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ หรือหากสหรัฐยังคงไม่ยินยอมให้นักการทูตดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศ

อย่างไรก็ดี สหรัฐคัดค้านเงื่อนไขดังกล่าวของรัสเซีย โดยระบุว่า การคว่ำบาตรนักการทูตรัสเซียเกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงของสหรัฐ ซึ่งถือว่า "ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้"

ด้านจีนไม่มีท่าทีสนับสนุนหรือคัดค้านใดๆต่อประเด็นดังกล่าว
คาดว่าเรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสหรัฐในปี 2566 จะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องถกกันต่อไปในปีหน้า ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม