ด่วน! เว็บไซต์ "ศาลรัฐธรรมนูญ" โดนแฮก

ด่วน! เว็บไซต์ "ศาลรัฐธรรมนูญ" โดนแฮก

ทีมข่าวเข้าไปทำการตรวจสอบที่เว็บไซต์ "ศาลรัฐธรรมนูญ" constitutionalcourt.or.th ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลปรากฏขึ้น คาดกันว่าเว็บจะโดนแฮก

วันนี้ (11 พ.ย.) ทีมข่าวเข้าไปทำการตรวจสอบที่เว็บไซต์สำนักงาน "ศาลรัฐธรรมนูญ" constitutionalcourt.or.th ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลปรากฏขึ้น กลับกลายเป็นคลิปของชายผิวสีผู้หนึ่ง คาดกันว่าเว็บจะโดนแฮก ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ทีมข่าวจะอัพเดทให้ทราบต่อไป

 

 

 

ด่วน! เว็บไซต์ "ศาลรัฐธรรมนูญ" โดนแฮก

 

ทั้งนี้ ก่อนที่ที่เว็บไซต์สำนักงาน "ศาลรัฐธรรมนูญ" จะโดนแฮกนั้น ซึ่งเมื่อวานนี้ (10 พ.ย.2564) ศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย กรณีที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของกลุ่มแกนนำแนวร่วม “ม็อบราษฎร” ได้แก่ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) กรณีปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563  ในการชุมนุมเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

 

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ในการปราศรัยของผู้ถูกร้องที่ 1-3 ในวันที่ 10 ส.ค. 2563 และพฤติการณ์ของผู้ถูกร้องที่ 1-3 ต่อเนื่องหลังจากนั้น แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจของผู้ถูกร้องที่ 1-3 ว่า การใช้สิทธิหรือเสรีภาพโดยมีเจตนาซ่อนเร้นในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มิใช่เป็นการปฏิรูป และเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริต มีการละเมิดกฎหมาย มีมูลเหตุจูงใจล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แม้เหตุการณ์ตามคำร้องผ่านพ้นแล้ว แต่ผู้ถูกร้องที่ 1-3 รวมทั้งกลุ่มลักษณะองค์กรเครือข่าย ยังกระทำการดังกล่าวต่อไป ย่อมไม่ไกลเกินเหตุล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาด้วยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1-3 เป็นการกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชัดแจ้ง เซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียกร้องโจมตีสถาบันฯแบบสาธารณะ อ้างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคนอื่นด้วย

 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1-3 เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง  และศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1-3 รวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง