“อานนท์” เคลื่อนไหวโพสต์ ถ้าล้มล้างการปกครองด้วยคำพูดคงไม่มีวันนี้

“อานนท์” เคลื่อนไหวโพสต์ ถ้าล้มล้างการปกครองด้วยคำพูดคงไม่มีวันนี้

เฟซบุ๊ก “อานนท์ นำภา” เคลื่อนไหว หลัง “ศาล รธน.” วินิจฉัย “ม็อบราษฎร” กระทำการ “ล้มล้างการปกครอง” ระบุเป็นแค่ ลูกหลานชาวนา นศ.ธรรมศาสตร์ มีแค่ไมค์-ปราศรัย-แอคเคาต์เฟซบุ๊ก กระทำการล้มล้างการปกครองด้วยคำพูด ถ้าทำได้จริงคงไม่มีวันนี้

จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า การปราศรัยของ 3 แกนนำ “ม็อบราษฎร ได้แก่ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และมีมติเอกฉันท์มิให้กลุ่มองค์กรที่มีความเคลื่อนไหวแบบเดียวกับ “ม็อบราษฎร” ดำเนินการต่อในอนาคต เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง นั้น

อ่านข่าว: ฉบับเต็ม! พฤติการณ์ “ม็อบราษฎร” ล้มล้างการปกครอง-ห้ามเคลื่อนไหวในอนาคต?

ล่าสุด เฟซบุ๊กส่วนตัวของนายอานนท์ นำภา ที่เคยระบุก่อนหน้านี้ว่ามี “แอดมิน” เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากนายอานนท์ยังอยู่ระหว่างถูกฝากขังในหลายคดีเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และคดีเกี่ยวกับการชุมนุม โพสต์ข้อความว่า “ลูกหลานชาวนา นักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่มีแค่ไมค์ รถปราศรัย และแอคเคาต์เฟซบุ๊ก ได้กระทำการล้มล้างการปกครอง ด้วยคำพูด ถ้าทำได้อย่างนั้นจริง มันก็คงไม่มีวันนี้”

“อานนท์” เคลื่อนไหวโพสต์ ถ้าล้มล้างการปกครองด้วยคำพูดคงไม่มีวันนี้

อนึ่ง ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนหนึ่ง ระบุว่า พฤติการณ์ในการปราศรัยของผู้ถูกร้องที่ 1-3 (นายอานนท์ ไมค์ และรุ้ง) ในวันที่ 10 ส.ค. 2563 และต่อเนื่องหลังจากนั้น แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจของผู้ถูกร้องที่ 1-3 ว่า การใช้สิทธิหรือเสรีภาพโดยมีเจตนาซ่อนเร้นในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มิใช่เป็นการปฏิรูป และเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริต มีการละเมิดกฎหมาย มีมูลเหตุจูงใจล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แม้เหตุการณ์ตามคำร้องผ่านพ้นแล้ว แต่ผู้ถูกร้องที่ 1-3 รวมทั้งกลุ่มลักษณะองค์กรเครือข่าย ยังกระทำการดังกล่าวต่อไป ย่อมไม่ไกลเกินเหตุล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาด้วยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1-3 เป็นการกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชัดแจ้ง เซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียกร้องโจมตีสถาบันฯแบบสาธารณะ อ้างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคนอื่นด้วย