22 ชาติลงนามกำหนดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ไม่สร้างมลภาวะในCOP26

22 ชาติลงนามกำหนดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ไม่สร้างมลภาวะในCOP26

พันธมิตร 22 ประเทศทั้งจากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตกลงจะกำหนดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สร้างมลภาวะเป็นศูนย์อย่างน้อยหกเส้นทางภายในปี2568 ในการประชุมCOP26

 ภายใต้ข้อตกลงที่ 22 ประเทศร่วมลงนามมีชื่อว่า Clydebank Declaration เกิดขึ้นระหว่างการประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์ กำหนดให้มีการพัฒนาเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเลที่ไม่ปล่อยก๊าซที่สร้างมลภาวะ สร้างโครงข่ายพื้นฐานที่จำเป็น และพัฒนากรอบข้อตกลงด้านระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆรองรับ

"โรเบิร์ต คอร์ท" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งทางทะเลของอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 22 ประเทศที่ร่วมลงนามในคำประกาศนี้ กล่าวว่าประเทศต่างๆ จะไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จตามลำพังหากไม่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชนและองค์กรนอกภาครัฐ

นอกจากสหรัฐและอังกฤษแล้วประเทศอื่นที่ร่วมลงนามในคำประกาศนี้ประกอบด้วย ชิลี คอสตาริก้า ฟิจิ มาร์แชลไอร์แลนด์ และญี่ปุ่น 

ทุกวันนี้ อุตสากรรมขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งรับผิดชอบ 90% ของการลำเลียงสินค้าทั่วโลกมีสัดส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 3% ของทั้งหมด และถึงแม้องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ (ไอเอ็มโอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือพาณิชย์โดยรวมลง 50% จากระดับของเมื่อปี 2551 ให้ได้ภายใน 30 ปีนับจากนี้ไป แต่แผนงานดังกล่าวก็ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงกรุงปารีสและอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลที่กำลังถูกกดดันให้ใช้ความพยายามมากขึ้น