เปิดที่มา "วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน" คนพื้นที่รู้ดี อยากฉีดต้องทำไง

ความคืบหน้าหลังจากที่ได้มีการสั่งปิดคลินิกแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว เป็นเวลา 7 วัน จากการ "ฉีดวัคซีน" จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

ความคืบหน้าหลังจากที่ได้มีการสั่งปิดคลินิกแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว เป็นเวลา 7 วัน จากการ "ฉีดวัคซีน" จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน คลีนิกดังกล่าวมีความผิด 2 ข้อคือ ไม่ลงเวชระเบียนผู้เข้ารับบริการ และ ให้พยาบาลฉีด ทั้งที่ต้องเป็นหน้าที่แพทย์

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สั่งปิดคลินิกสระแก้ว 7 วันปมฉีด "จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน" มีความผิด 2 ข้อ

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด (11 พ.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดขึ้น หลังผลการสอบสวนเบื้องต้น ระบุว่า คลินิกมีการ "ฉีดวัคซีน" จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ให้ประชาชนจริงและคลินิกไม่จัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วยและเอกสารอื่น ๆ หรือไม่มีการลงเวชระเบียน ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541

 

จึงออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลคลินิกอรัญการแพทย์ ระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 48 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2564 เป็นต้นมา

 

ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยัง นายแพทย์และแพทย์หญิง ซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกดังกล่าว ทั้งสาขาอรัญประเทศและสาขาอินโดจีน พบว่า นายแพทย์และแพทย์หญิงดังกล่าวรับสายแต่เมื่อสอบถามเรื่องนี้ ได้มีการตัดสายทิ้งและไม่รับสายอีก ส่วนบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าคลินิกทั้ง 2 แห่ง ได้มีการปิดประตูและทางเข้าออกทั้งหมด ไม่มีผู้มาใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่มาที่คลินิกแต่อย่างใด

 

 

ขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ซึ่งเปิดเผยว่า มีการสั่งซื้อวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกาจากฝั่งประเทศกัมพูชามาฝั่งไทยจริง ภายหลังจากรัฐบาลไทยไม่ยอมอนุญาตให้ทางการกัมพูชาเข้ามาฉีดวัคซีนให้แรงงานและผู้ประกอบการภายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ 12,000 คน ตามที่ทางกัมพูชาร้องขอในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา

 

ซึ่งส่วนใหญ่สั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาในราคา 500 เหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 15,000 บาท และลักลอบนำเข้ามาให้คลินิกในพื้นที่อรัญประเทศฉีดให้จำนวนมาก ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า หากคนไทยต้องการฉีดวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สามารถไปขอฉีดได้ในราคาเข็มละ 2,800 บาท