“ไต้หวัน” เบรกฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสอง ให้เด็ก หวั่นกล้ามเนื้ออักเสบ

“ไต้หวัน” เบรกฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสอง ให้เด็ก หวั่นกล้ามเนื้ออักเสบ

นายเฉิน เฉอ ชุง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคระบาดไต้หวัน (CECC) กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ตัดสินใจสั่งระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค ให้แก่เด็กอายุ 12-17 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

นายเฉินกล่าวว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ได้ตัดสินใจสั่งระงับฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทคเข็มที่ 2 แก่เด็กในวัยดังกล่าวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณากรณีการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบต่อเด็กในกลุ่มอายุดังกล่าวจำนวน 16 รายหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนที่จะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ข้อมูลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสหรัฐ ระบุว่า กลุ่มเด็กอายุดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทคเข็มที่ 2 สูงถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับเข็มแรก

ในขณะนี้ บางประเทศได้ปรับนโยบายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กวัยดังกล่าวแล้ว โดยฮ่องกงเปลี่ยนนโยบายฉีดวัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทค ให้แก่เด็กอายุ 12-17 ปีจำนวน 2 เข็มเหลือเพียงเข็มเดียว ขณะที่อังกฤษก็ได้แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็มสำหรับเด็กวัย 12-18 ปี