ประกันสังคม ม.33 และ ม.39 เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน

ประกันสังคม ม.33 และ ม.39 เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน

ตรวจสอบ ประกันสังคม ม.33 และ ม.39 เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน

 เช็คง่ายๆ ตรวจสอบ ประกันสังคม ผู้ประกันตรา ม.33 และ ม.39 เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน 
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน กรณีบำนาญชราภาพ  ผ่านพร้อมเพย์ เพื่อความสะดวกสบาย และง่ายในการรับเงินสุดๆ

  • ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก ด้วย บัตรประจำตัวประชาชน + สมุดบัญชี เท่านั้น
  • ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

กับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคาร

กรณีรับเงินบำนาญชราภาพครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท

  • หากต้องการยื่นเรื่องหรือแจ้งเปลี่ยนวิธีรับเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา

ช่องทางกาารรับงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ ได้เฉพาะ ม.33 และ ม.39 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วน 1506 

ประกันสังคม ม.33 และ ม.39 เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน