หนองคาย พร้อมดำเนินการ "หนองคายแซนด์บ็อกซ์" รับท่องเที่ยว

หนองคาย ขับเคลื่อน "หนองคายแซนด์บ็อกซ์" หนองคายสบายดี เปิดเมืองหนองคาย 4 อำเภอ รอยต่อ จ.หนองคาย รับภาคการท่องเที่ยว ลดความเสี่ยง "โควิด-19" ให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อน หนองคายแซนด์บ็อกซ์ หนองคายสบายดี เปิดเมืองหนองคาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ศบค. ได้ประกาศให้จังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่สีฟ้า นำร่องท่องเที่ยวระยะที่ 1 เริ่ม 1 พ.ย. 64 รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองหนองคาย, อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.สังคม รอยต่อกับ จ.เลย  ในกิจกรรมด้านการค้าชายแดน, การรักษาพยาบาล, การท่องเที่ยว และการพำนักระยะยาว ซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญในการเปิดเมือง คือการได้รับวัคซีนและอัตราการติดเชื้อโควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว นำร่องระยะที่ 1 และมอบหมายภารกิจหนองคายสบายดีสำหรับนักท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการบริหารจัดการ ดำเนินการ การกำกับติดตาม, การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข, การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ เตรียมควารมพร้อมประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ เตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและการกำกับติดตาม และการสื่อสารความเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับประชาชนและผู้เดินทางเข้าประเทศ 

โดยจะมีการพูดคุยกับทางการลาวถึง การจะเดินทางเข้าออกประเทศผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย ว่าทางการลาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อนำเสนอต่อ ศบค.พิจารณาต่อไป

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของ จ.หนองคาย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 ราย ยอดรวมสะสมระลอกเดือน เม.ย64 จำนวน 4,065 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 3,653 ราย เสียชีวิต 37 ราย