"เยียวยาเกษตรกร" สั่งเร่งช่วยเหตุน้ำท่วมพืชผล เช็คเงื่อนไขแจกเงินผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

"เยียวยาเกษตรกร" สั่งเร่งช่วยเหตุน้ำท่วมพืชผล เช็คเงื่อนไขแจกเงินผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

ตรวจสอบคืบหน้า "เยียวยาเกษตรกร" สั่งเร่งช่วยเหตุน้ำท่วมพืชผล เช็คเงื่อนไขแจกเงินผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวนาพร้อมสั่งการเร่งหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ตรวจสอบ  "เยียวยาเกษตรกร" สั่งเร่งช่วยเหตุน้ำท่วมพืชผล เช็คเงื่อนไขแจกเงินผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเร่งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่เพาะปลูกข้าว ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทัน ก่อนเกิดอุทกภัย ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉน พ.ศ. 2564 วานนี้

 โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรจังหวัด ปภ.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และเกษตรกร จาก อ.สามชุก ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญน้ำท่วม
 

รมช.ประภัตร กล่าวว่า ปัญหาในขณะนี้ คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวได้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว แต่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่ทัน โดยตามระเบียบฯ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยสามารถขึ้นได้ตลอด แต่การแจ้งปรับปรุงทะเบียน สามารถทำได้ ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกแล้ว (หว่าน) 15 - 60 วัน ซึ่งหากไม่ได้แจ้งปรับปรุงไว้ก็ไม่สามารถรับการให้ความช่วยเหลือได้ แต่ปัญหาของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ หลังเกษตรกรเริ่มเพาะปลูกได้ไม่นาน ยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียน เกิดอุทกภัยขึ้นก่อน และทางจังหวัดได้ดำเนินการประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้ว ทำให้พื้นที่สุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ มีเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนจำนวนมาก

ทั้งนี้ หลังจากรับฟังปัญหา และหารือในเบื้องต้นแล้ว รมช.ประภัตร จึงได้สั่งการให้ นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ได้ข้อสรุป และเร่งให้การช่วยเหลือ เยียวยาเกอย่างเร่งด่วน

จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง 10 อำเภอ ประสบปัญหาอุทกภัย นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวนมาก จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 10 อำเภอ 2 เทศบาล 110 ตำบล 35 ชุมชน 983 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 56,076 ครัวเรือน 86,915 คน ซึ่งตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉน พ.ศ. 2564

มีข้อหนึ่งที่ระเบียบเขียนไว้ว่า ให้ดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนแล้ว ทำให้เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าตามกฎเกณฑ์ได้ โดยสถานนี้เกิดขึ้นหลายจังหวัด อาทิ ลพบุรี อ่างทอง และอีกหลายจังหวัด

ดังนั้น จึงมาเปิดประชุม รับฟังปัญหาวันนี้ที่สุพรรณบุรี ลดภาระของเกษตรกร ไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งก็จะให้เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนำทุกปัญหา ไปร่วมประชุมบ่ายวันนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุม เรื่องการเยียวยาที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ว่าจะมาสารถแก้ไข หรือหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกรให้กับมาเข้าเกณฑ์สำหรับรับการเยียวยาได้อย่างไร ดังนั้น ขอให้รอผลการประชุมของกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน ผมมั่นใจว่าทุกส่วนราชการ เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ขอให้อุ่นใจว่ากระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ทุกหน่วยงานในสังกัด จะทำ จะหาวิธีอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 สำหรับด้านพืชนั้น ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ดังนี้ กรณีมีพืชตายหรือเสียหาย จนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ สำหรับชาวนานั้น จะได้รับการช่วยเหลืองเยียวยา ไร่ละ 1,340 บาท ส่วนพืชไร่และผักจะได้ 1,980 บาท/ไร่ และผลไม้ยืนต้นจะได้ 4,048 บาท/ไร่