เช็คด่วน เชียงใหม่เปิด Walk in "ฉีดวัคซีน" 40,000 คนต่อวันถึง 15 พ.ย.2564

เช็คด่วน เชียงใหม่เปิด Walk in "ฉีดวัคซีน" 40,000 คนต่อวันถึง 15 พ.ย.2564

เชียงใหม่ เปิด Walk in "ฉีดวัคซีน" 40,000 คนต่อวัน เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 ไฟเซอร์ (Pfizer) ห่างกัน 4-12 สัปดาห์หรือเข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า (ในกรณีจำเป็น)

เชียงใหม่ เปิด Walk in "ฉีดวัคซีน" 40,000 คนต่อวัน เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 ไฟเซอร์ (Pfizer) ห่างกัน 4-12 สัปดาห์หรือเข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า (ในกรณีจำเป็น) สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนและมีภูมิลำเนาใน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็คเงื่อนไข "รพ.ปากเกร็ด" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มแรก 3 วันรวม 4,000 คน

- เช็คด่วน "ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิด Walk in แอสตร้าฯ เข็ม 2 ไม่ต้องลงทะเบียน

 

สำหรับการให้บริการ "ฉีดวัคซีน" ประกอบด้วย 

 

  • ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่
  • ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด แต่มีที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แสดงหลักฐานการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น บัตรนักศึกษา บัตรพนักงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันว่าอาศัยหรือทำงานประจำในจังหวัดเชียงใหม่

 

รับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดระดับอำเภอทุกแห่งและในเขตอำเภอเมือง สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่

 

  • ศูนย์ฉีด เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (2,500 คน/วัน)
  • ศูนย์ฉีด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2,500 คน/วัน)
  • ศูนย์ฉีด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (2,500 คน/วัน) เปิดเฉพาะวันที่ 9-15 พ.ย.2564
  • ศูนย์ฉีด โรงพยาบาลสวนปรุง (500 คน/วัน) เปิดเฉพาะวันที่ 8-9 ,12 พ.ย.2564 เวลา 08.00-14.00 น.
  • ศูนย์ฉีด โรงพยาบาลประสาท (500 คน/วัน) เปิดเฉพาะวันที่ 8-12 พ.ย.2564 เวลา 14.00-16.30 น.
  • ศูนย์ฉีด โรงพยาบาลแม่และเด็ก (500 คน/วัน) เปิดเฉพาะวันที่ 8-9 ,11-12 พ.ย.2564 เวลา 13.00-15.30 น. และวันที่ 10 พย. 2564 เวลา 08.00-15.00 น.

 

 

เช็คด่วน เชียงใหม่เปิด Walk in "ฉีดวัคซีน" 40,000 คนต่อวันถึง 15 พ.ย.2564